INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Redaksjonen
Ansvarlig redaktør og eier av nettavisen I KRIST er Ivar Kristianslund.

Redaksjonens adresse:
Ryenveien 33, 1719 Greåker.
Telefon 69147149 – 90957002.
E-post:
ivar-kr@online.no.

Hovedhensikten med avisen er å demme opp for avkristningen og å spre informasjon som kan fremme bibelsk kristendom i hjem, menighet og samfunn, hjemme og ute. Kristendommen berører alle sider ved vårt liv. Artiklene i nettavisen I KRIST spenner derfor over et meget vidt spekter.

Vårt bibelsyn går ut på at hvert ord i det gamle og det nye testamentets 66 kanoniske bøker er inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er derfor uten feil og fullt pålitelig i alt som den uttaler seg om.

Lederartiklene og de øvrige artikler og ingresser som er skrevet av redaktøren representerer redaksjonens meninger. Andre artikler kan inneholde ytringer som redaksjonen ikke uten videre er enig i.

Avisen er åpen for leserinnlegg, saklig debatt og spørsmål og svar, i den grad redaktøren har kapasitet til og interesse av å ta seg av dette.

Nettavisen I KRIST er uavhengig av det politiske partiet Abort-motstanderne. Partiet er derfor ikke ansvarlig for det som står i avisen. Men Ivar Kristianslund er for tiden generalsekretær på landsbasis for partiet Abort-motstanderne. Avisen støtter Abort-motstanderne, som står helt på Bibelen, og den brukes også i Abort-motstandernes tjeneste.
(Oppdatert 13. mars 2009.)