INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Hvordan bli medlem?

HVORDAN BLI MEDLEM AV PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE

(Vi siterer fra partiets lover:)

§ 4. PARTIETS NAVN
Partiets navn er Abort-motstanderne (med denne skrivemåte) og med ABORT som offisiell forkortelse. Lokalavdelinger, som for eksempel partiets lokalavdeling i Østfold får betegnelsen Abort-motstanderne i Østfold eller ABORT i Østfold.

§ 5. MEDLEMSKAP
Norske statsborgere som godtar partiets lover kan være medlemmer av ABORT når de har fylt 18 år og har betalt eventuell medlemskontingent. Intet medlem kan være med i andre politiske partier, eller hemmelige organisasjoner eller ordener, eller delta i okkult virksomhet.

Det enkelte medlem må rette seg etter følgende: Alle vedtak som er fattet i henhold til partiets lover må respekteres og følges. Det gjelder både organisasjonssaker og politikk. Intet medlem kan arrangere/delta i møter eller komme med uttalelser til massemedia i den hensikt å skape en opposisjon til lovlig fattede vedtak. All intern diskusjon og meningsutveksling skal skje innenfor rammen av partiets lovfestede organer. (Sitat slutt.)

Hvis du ønsker å bli medlem av Abort-motstanderne, kan du gå fram på følgende måte:
1. Les gjennom partiets lover som du finner i en egen artikkel.
2. Undertegn medlemserklæringen som du finner vedlagt nedenfor, dersom du finner å kunne gjøre dette, og send den til Abort-motstanderne, Freskoveien 7, 1605 Fredrikstad.
3. Send en frivillig medlemskontingent eller gave til Abort-motstanderne, Freskoveien 7, 1605 Fredrikstad.. Konto nr.: 05396221464

ERKLÆRING
JEG GODTAR LOVENE FOR ABORT-MOTSTANDERNE, OPPFYLLER MEDLEMSKRITERIENE, OG ØNSKER Å BLI MEDLEM AV PARTIET:

(Skriv tydelig nedenfor, bruk gjerne trykte bokstaver.)


Yrke/tittel (Kan utelates): ..........................

Fullt navn: ........................................

Fullstendig postadresse: .............................

Boligkommune: .......................................

Fødselsdato: ...............................

Eventuelt telefonnummer og mobilnummer: ..............

Eventuelt telefaksnummer: .....................

Evtentuell E-postadresse: ....................


Sted, dato: ...............................

Forpliktende underskrift: .........................