INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Partiets grunnvoll

VI BYGGER PÅ BIBELEN SOM ER GUDS ORD.
DETTE ER PARTIETS GRUNNVOLL.

Med Bibelen som Guds Ord mener vi at Det gamle og Det nye testamentets kanoniske Skrifter (39 Bøker i GT og 27 bøker i NT) er gitt av Den Hellige Ånd. Det vil si at de opprinnelige håndskrifter er verbalinspirert - at ord og begreper er gitt av Ånden, dog således at Ånden har tatt hensyn til den enkelte åpenbaringsbærers språk og stil.

Vi tror også at Gud har våket og våker over sitt Ord slik at senere avskrifter på grunnspråkene er fullt pålitelige når de sees i sammenheng.

Den pålitelige oversettelse må ligge så nær grunnspråkene som mulig.