INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
MIN GUD, MIN GUD, HVORFOR HAR DU FORLATT MEG?
MIN GUD, MIN GUD, HVORFOR HAR DU FORLATT MEG?

Dette ropte Jesus med høy røst fra korset ved den niende time (Matt 27:46, Mark 15:34). Det finnes ingen større lidelse enn å bli forlatt av Gud! Uten Gud er det ingen kjærlighet, ingen godhet, intet håp, ingen nåde, ingen medfølelse, ingen trøst, ingen hvile, ingen tilgivelse, ingen hjelp. Lidelsen, fortvilelsen, angsten og redselen er desperat! Ingen kan fatte hvor skremmende denne tilstanden er!

På mange måter var Jesu liv en sammenhengende lidelse fra fødsel til død! Men nå opplever Jesus den verste av all lidelse, nemlig den tilværelsen som et menneske opplever når det går fortapt. Denne tilstanden er en sentral del av Jesu stedfortredende forsoningsverk (Joh 3:16).

Stilte Jesus et spørsmål ved å si «Hvorfor»? Egentlig ikke! Han visste godt svaret på spørsmålet. Gudsforlattheten var en del av den kalken som Jesus måtte drikke for å frelse oss! Men han satte det hele inn i den rette Bibel-sammenhengen ved å sitere det identiske utsagnet fra Salme 22:2.