INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
FORSINKET «BOKANMELDELSE» AV UTROLIG VIKTIG BOK FRA 2014
Kort omtale av Per Braaten, HVA SIER BIBELEN OM SEG SELV? NOEN TANKER OM DEN HELLIGE SKRIFTS INSPIRASJON OG AUTORITET

Fra begynnelsen av juni 1963 til slutten av 1965 bodde jeg i USA. Jeg kom til Michigan State University meget skuffet og nedbrutt over at så mange norske kristenledere jeg hadde snakket med mente at det er feil i Bibelen og i tillegg trodde på Darwins ville spekulasjoner om at mennesket stammer fra dyr.

I USA kom jeg over god litteratur som stadfestet at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord og som motbeviste teorien om menneskets dyriske avstamning. Jeg begynte ganske snart å lage kartotekkort med skriftsteder som viste hva Bibelen sier om seg selv, og planla å skrive en bok om dette. Dessverre fikk jeg aldri tid til å skrive denne boken, da jeg alltid har hatt det travelt.

Da Per Braaten hadde fått mitt 3. doktorarbeid, sendte han meg som takk sin egen bok i all beskjedenhet. Jeg så straks at dette var «den boken jeg hadde tenkt å skrive selv» ja faktisk mer enn det, da han bl.a. også behandler Bibelens kanon på en kortfattet men perfekt måte. Jeg satte meg straks ned og leste gjennom hele boken i sammenheng. Riktignok slo jeg ikke opp Bibelhenvisningene, da jeg nok er fortrolig med de fleste fra før. Dessuten har jeg nå som alltid langt mer å gjøre enn det jeg har kapasitet til å rekke over på en god måte. Jeg hadde tenkt å skrive en akademisk bok med litteraturhenvisninger, osv. Per Braaten skriver en helt folkelig og enkel bok uten dette. Men den gjør nytten fullt ut!!

Jeg er mektig imponert over Per Braatens kunnskaper, vurderingsevne og evne til å skrive enkelt og klart. Denne boken burde være pensum på alle bibelskoler og teologiske fakulteter og burde leses av alle nordmenn. Sammen med mitt 3. doktorarbeid behandler denne boken en viktig del av det jeg kaller kristentroens faktagrunnlag. Det er meget viktig å merke seg at ordet tro i kristen sammenheng slett ikke betyr gjetning. Ateisme er trassig og enfoldig opposisjon mot observerbare fakta (Rom 1:19-20). Alle religionene er menneskeverk uten profetisk bekreftelse. Sann kristen tro derimot, er verken gjetning eller virkelighets-flukt, men tillit til klare historisk åpenbarte fakta. (2. Peter 1:16-21).

Men evangeliet i vid betydning kan være vanskelig å tro. Det finnes ikke noen som helst grunn til å tvile på det, men det virker for godt til å være sant!! Jeg sammenlikner ofte med det jeg opplevde som 11-åring da min piano-lærerinne den 7 mai 1945 fortalte meg at krigen var slutt. Skulle Pappa slippe ut fra fangenskapet på Grini? Skulle jeg få spiselig brød i stedet for det svarte som gjorde meg så sår på tungen? Skulle jeg igjen få all den drømmematen som jeg husket fra før krigen? Nei, dette var for godt til å være sant! Men den 8. mai måtte jeg akseptere fakta. Tilsvarende vil upartisk gransking bekrefte Bibelens pålitelighet.

Per Braaten, oppvokst i Sarpsborg, bor i Bergen og er metodist (i 5. generasjon). Han har forkynt Guds Ord fra han var 181/2 år. Fra han ble pensjonert i 2005 har han for det meste hatt sin tjeneste blant Bedehusfolket. Salget av boken har han overlatt til sin sønn, Ove:

Ove Braaten
Tel 9797 7878
Ove Braaten ,

Vanlig pris for boken er kr 100 per eksemplar.

Sarpsborg 31. oktober 2020
Ivar Kristianslund