INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
ARNE TAXTS VRANGLÆRE, «BIBEL OG BABEL»
Innen dominerende teologi spekuleres det i mange tøvete tilnærmelser til teologi, historie, naturvitenskap og lingvistikk. I en doktor-avhandling som jeg har oversatt til lettfattelig norsk, slik at enhver lekmann kan lese det aller meste med stort utbytte «slakter» jeg disse ubibelske spekulasjonene. Avhandlingen er publisert på www.amazon.com og har følgende tittel: Kristianslund, Ivar. UNGT UNIVERS FULLFØRT PÅ EN UKE UTEN MAKRO-EVOLUSJON: SKRIFTENS TRØSTERIKE SKAPELSES-BUDSKAP

På s.77 skriver jeg derfor følgende om disse spekulasjonene:

«Mye av det som presenteres fra eksperthold minner mer om gjetning og fantasi enn om systematisk objektiv vitenskap! I denne situasjonen må det være tillatt for andre å bruke sunn fornuft!»

Meget kort uttrykt kan vi si følgende: Arne Taxt og likesinnede teologer presenterer grov vranglære. De motsier klare ord fra Jesus og apostlene, m.fl. (Luk 16:31; Joh 10:35.) Sentrale bibelske sannheter om Syndefallet, osv. blir fornektet. Mens disse vrang-lærerne mener at 1. Mosebok i stor grad har hedenske myter som kilder, er min oppfatning på en måte det motsatte. På s. 62 skriver jeg:

«Min teori, som jeg har vært inne på tidligere, er at mange av de gamle religionene i verden bygger på uklare og forkvaklede minner med rot i en arv fra en eller flere av de åtte personene som var ombord i arken som vår felles stamfar Noah bygde. Sannsynligvis går det røtter derfra helt tilbake til våre opprinnelige foreldre Adam og Eva. Forringelse av budskapet over tid, samt tillegg av overtroiske elementer, er nøyaktig det man skulle forvente i en syndig verden (se 1. Mos 6: 5-6, Sal 14: 2-4; 116: 11; Rom 3: 3-20). Jeg er sannsynligvis for innbilsk når jeg kaller dette min teori. Teorien kan jo lett skisseres ut fra Bibelen selv. Jeg er virkelig overrasket dersom ingen andre har kommet opp med denne ideen før!»

Du vil finne mange flere detaljer om disse spørsmålene i min avhandling.

Ivar Kristianslund