INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
INNBYDELSE TIL GUDSTJENESTE
Den Bibel-troende norske kirke
har gudstjeneste søndag 15/12-2019 kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudveien 23, Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Prekentekst, Matteus 11:2-15.Ved pianoet, Olav Jensvoll. Klokker, Birger Ivar Myrvoll. Du er hjertelig velkommen, hvem du enn er!

Den Bibel-troende norske kirke samler mennesker som tror at Bibelen er Guds pålitelige ord og sørger dypt over den grove læremessige utskeielsen i Den norske kirke og i mange andre kristne sammenhenger. Den norske kirke har, til tross for sin skrøpelighet, likevel vært til stor velsignelse for vårt folk i tusen år.

Vennlig hilsen
Ivar Kristianslund

Fungerende prest

DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE
Postadresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860