INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
TROVERDIG VITENSKAP TROR BIBELENS JESUS
Jesus har bevist at han er Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. Vitenskap som ikke godtar dette faktum har meget begrenset gyldighetsområde, og bør behandles deretter!

Naturvitenskapen roter seg bort, når den forsker på universets, livets og «artenes» opprinnelse uten å ta Bibelen på alvor! Den oppstandne Jesus Kristus har godkjent hele Det gamle testamente som Guds gyldige ord. Dessuten har han ved sin Ånd og sine apostler sørget for å gi oss Det nye testamente som er kvalitetssikret på tilsvarende måte.
Historisk vitenskap som nekter å regne med den oppstandne Jesus Kristus har kastrert seg selv! Det er rett og slett latterlig når Det nye testamente betraktes som en dårligere historisk kilde enn andre historiske kilder fra samme periode!

Teologisk vitenskap som nekter for at Bibelen er Guds inspirerte og pålitelige ord har «gått av sporet». Det er helt greit at man har massevis av hypoteser og teorier. Jeg protesterer heller ikke på at man forsker på kryss og tvers fra alle mulige synsvinkler. Men teologer som benekter eksistensen av sin Skaper og Frelser eller tviler på hans ord, er ikke teologer, men bedragere. Kristen teologi handler om den levende Gud. «Teologi» som handler om andre, innbilte guder er et helt annet fag, som strengt tatt burde ha en annen betegnelse enn teologi! Den som ikke er i stand til, eller villig til å respektere denne forskjellen burde egentlig bære en rød trekant på brystet.

Hvordan kan jeg være så påståelig? Fordi kristendom også har en åndelig side! Man behøver ikke å være akademiker for å være en sann og sunn kristen. Men man må være født på nytt av vann og Ånd. Likevel er det slik at kristendom også har en logisk og intellektuell side. Bibelen er både menneskers ord og Guds ord, samtidig. På rent menneskelig vis er det mulig å reise mange og solide argumenter for Bibelens guddommelighet. Men i kristendommen, akkurat som i vitenskapen, kommer man ikke utenom å bygge på et grunnleggende element av tro.

Tune den 5. november 2017
Ivar Kristianslund