INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
EVOLUSJONSTEORIEN BØR SKROTES! Jesus bør overta!
Bibelens beretninger om skapelse, flom på Noahs tid, osv. kan tjene som en VITENSKAPELIG TEORI som forklarer naturvitenskapelige empiriske observasjoner. Evolusjonsteorien er en alternativ teori om de samme observasjonene. Noen vil innvende at Bibelen er religion, mens evolusjonsteorien er vitenskap. Dette holder ikke. Evolusjonsteorien er ikke blitt vitenskapelig verifisert til tross for meget intens forskning i tiden som er gått etter Charles Darwins publikasjon i 1859. I praksis er evolusjonsteorien i dag like mye en religion som en vitenskapelig teori.
Som vitenskapelig teori betraktet, står Bibelens beretninger mye sterkere enn evolusjonsteorien. I følge Jesus Kristus er Bibelens beretninger historiske og sanne. Jesus er troverdig. JESUS HAR NEMLIG GITT ET AVGJØRENDE EMPIRISK BEVIS PÅ AT HAN ER GUDS VELDIGE SØNN VED Å STÅ OPP FRA DE DØDE. Intet menneske har noensinne greid å konstruere noen helhetlig alternativ Jesus-beretning som har snev av troverdighet.

Tune den 23. oktober 2017
Ivar Kristianslund