INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
STORTINGSVALGET OG FOLKEMORDET
Bibelen viser klart at det er umulig for en kristen politiker å være medlem av en regjering som sørger for at ca. 15000 forsvarsløse ufødte nordmenn blir myrdet hvert år. Her er noen bibelsteder. 2 Mos 23,1: «Du skal ikke gjøre felles sak med den ugudelige, så du blir et urettferdig vitne.» Salme 1,1: Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd. Ordsp 3,27: «Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den.» 1 Tim 5,22: «Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren!» 2 Mos 20,13: «Du skal ikke slå i hjel».
Så vidt jeg vet, ønsker alle partiene som stiller lister i 2017 å sitte i regjering sammen med partier som forlanger å få beholde Abortloven - denne u-loven som Satan selv er opphavsmannen til. Kristne stortingskandidater velger å administrere Det norske folkemordet framfor å stole på Jesus. De har sett ved tidligere valg at de fleste kristne velgerne foretrekker Mammon framfor Gud når det er stortingsvalg. Velgerne har glemt Jesu ord: «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg» (Matt 6,33)!
Hvis alle kristne hadde samlet seg om og prioritert en politikk som anerkjenner hele Bibelen som Guds sanne og ufeilbarlige ord, ville Norge ha vært helt annerledes. Da ville man i tur og orden ha fått gjennomslag for de viktigste sakene, som opphevelse av Abortloven, reversering av den perverse ekteskapslovgivningen og innføring av Bibeltro undervisning av våre etterkommere.
Dessverre synes stortingsvalget ikke å være noe egentlig valg for mennesker som respekterer det 5. bud. De kristne kandidatene har en altfor defensiv strategi hvor Guds ord tjener mer til pynt enn til etterfølgelse.
Nazistene tapte 2. verdenskrig. Men Hitler vant en ideologisk seier, slik at vi senere har fått en norsk versjon av Holocaust. Vi er ikke kommet opp i 6 millioner som er pint i hjel ennå, men det er uhyggelig nok at vi har passert en halv million!
Hvem har ansvaret? Den eneste setningen jeg husker fra det min lærer, senere statsminister, Lars Korvald sa på Tomb Jordbruksskole er følgende: «Et folk får de politikerne som det fortjener.» Det norske folk har valgt et morderflertall inn på stortinget. Flertallet driver løgnbasert borgerkrig mot ufødte forsvarsløse nordmenn. Hva vil Herren si til vår nasjon på dommens dag? La oss lytte til det han sier i dag: «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn» (Apg 3,19). Vi må samle oss om å stanse borgerkrigen!! Finnes det et parti eller en kandidat som vil ta ledelsen?

Ivar Kristianslund