INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
IVAR KRISTIANSLUND PREKER I ÅS SØNDAG 20. august KL 11
MÅTTE VI KJENNE VÅR BESØKELSESTID!

Vår Skaper og Frelser ønsker kontinuerlig samfunn med oss! Han vil forme oss og fullføre sin kjærlige plan. Sier vi «nei» til ham, kan resultatet bli utestengelse fra all godhet i all evighet! Hvert menneske er skapt i Guds bilde, og har et uendelig personlig ansvar. Frelsen er helt gratis, men hver enkelt av oss må velge å ta imot gaven, for ikke å miste den! I Lukas 13,34 sier Jesus: «Jerusalem! Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke.» I Åpenbaringen 22,17 sier han: «Den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!» Det verste et menneske kan gjøre, er å stenge Herren ute, for «Gud er kjærlighet» (1. Johannes 4,16). Derfor skriver Paulus i 2 Korintierbrev 1,3-5: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud.»

########################################
Søndag er Herrens dag. Denne dagen er gitt oss til hvile og åndelig oppbyggelse. Hvis det passer for deg eller noen av dine, er alle hjertelig velkommen til

GUDSTJENESTE søndag 20/8 kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås v/Ivar Kristianslund.

DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE har
gudstjeneste annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer i år: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi står for det samme som Den norske kirke har bekjent, men vi godtar ikke vranglæren som har trengt inn og som brer seg mer og mer.

Alle slags mennesker er hjertelig velkommen til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, eller på tomannshånd. Bibelen er grunnleggende sett en meget klar bok, og den eneste boka man kan stole på.

NB! Hvis du trenger veibeskrivelse eller annen hjelp, kan du sende en e-post til ivar-kr@online.no eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860

GUDSTJENESTER: 2. hver søndag kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudveien 23, 1430 Ås. Gjenstående ordinære gudstjenestesøndager i 2017: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12.
PREST: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. (Master of Arts, Biblical and Theological Studies).
TROSBEKJENNELSE: En evangelisk-luthersk kirke med de samme bekjennelsesskrifter som Den norske kirke har hatt siden reformasjonen. Men vi tror Bibelens ord og avviser vranglæren.