INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
KIRKEN GJØR OPPRØR MOT JESUS!!
SATANS KIRKE-KUPP

Jesu Kristi sanne kirke omfatter alle frelste. Men bare Jesus selv vet nøyaktig hvem som er frelst. «Den norske kirke» (Dnk) er en synlig kirke-institusjon hvor trolig mange sanne kristne har hatt sitt åndelige hjem. Men dessverre, Kirkemøte-flertallet er forførere og falske hyrder som ikke følger Jesus (Joh 10:27). De medvirker aktivt til å lede mennesker i evig fortapelse (1 Kor 6:9-10)! Der hvor Jesus Kristus ikke er suveren Herre, er kirke-institusjonen falsk. Dnk har nå fullbyrdet sin ondskap ved at Kirkemøte-flertallet har gitt Djevelen førsteplassen! Den onde har gradvis fått aksept for at man kan være prest eller biskop selv om man f.eks. forkaster Jesu lære om fortapelse, godtar kvinnelige prester, forsvarer drap av ufødte barn, aksepterer «samboerskap», eller kort sagt, forkaster Guds klare ord. Det er tøv å snakke om «forskjellige tolkninger» i slike sammenhenger, da Bibelen er meget klar! Ingen er skapt homofile. Alle syndige begjær er en følge av syndefallet. Dnk er en korrupt institusjon hvor biskopene gjør det stikk motsatte av det de er betalt for og høytidelig har lovet å gjøre!!

Å «vie» to personer av samme kjønn er gudsbespottelse. Den gamle slangen har innført blasfemi i Dnb ved hjelp av de små antikristene som utgjør Kirkemøte-flertallet (1 Joh 2:18-22). Antikrist betyr imot Kristus eller i stedet for Kristus. Antikristene mistolker kjærlighetsbegrepet. Jesus sier: «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord.» (Joh 14:3). Kirkemøte-flertallet gir uttrykk for følgende holdning: «Jesus elsker deg! Derfor kan du forkaste hans ord!» Dette budskapet kommer fra Djevelen!

Siden vår onde natur hindrer oss i å holde budene, har Jesus holdt dem på våre vegne. I sin store kjærlighet har han også betalt den straffen som vi fortjener, ved å dø i stedet for oss. Derfor får vi syndenes FORLATELSE ved tro. Men vi får aldri syndenes TILLATELSE! «For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig» (1 Pet 1:16). Måtte antikristene bøye seg for Herren, før det er for sent!

Tune 01.02.2017
Ivar Kristianslund