INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
GUDSTJENESTE I ÅS FØRSTKOMMENDE SØNDAG KL. 11
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE – «Bibelkirken» - innbyr til Gudstjeneste søndag 22.01.2017 kl. 1100 i Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Einar Stjernholm Bryn taler. Ivar Kristianslund forretter. Kirkekaffe etter gudstjenesten, med anledning til å stille spørsmål. Dette er en evangelisk-luthersk menighet hvor absolutt alle som vil komme ER HJERTELIG VELKOMMEN!