INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
NY BIBEL-TROENDE MENIGHET I ÅS
På grunn av flere strukturelle forandringer i Den norske kirke i eksil, er ledelsen blitt enig med Ivar Kristianslund (Master of Arts, Biblical and Theological studies) om at arbeidet på Ås utskilles som en fri og uavhengig enhet med sistnevnte som prest og leder. Navnet på den nye enheten blir Den bibel-troende norske kirke (Dbnk). Denne kirken vil ha nattverdfellesskap med Den norske kirke i eksil, selv om den er helt uavhengig av sistnevnte. Begge kirker er blitt opprettet fordi de avviser vranglæren som mer og mer har tatt overhånd i Den norske kirke.

Dbnk er en evangelisk-luthersk kirke. Den har nøyaktig samme bekjennelse som Den norske kirke er forpliktet på - og har vært forpliktet på i mer enn 300 år. (Se Christian den femtes norske lov av 1687). Det betyr at Bibelens 66 bøker er den øverste, uforanderlige og ufravikelige norm for tro, lære, bekjennelse og liv. De fem øvrige, tolkende, bekjennelsesskriftene er de tre old-kirkelige bekjennelser, Den Augsburgske bekjennelse av 1530 og Luthers lille katekisme.

Dbnk har regelmessige gudstjenester 2. hver uke på Holstad Grendehus. Disse er åpne for absolutt alle som vil komme. I tillegg til Kristianslund vil ledelsen bestå av to eldstebrødre. Leder-stilen er helt åpen med mottakelighet for forslag, fortløpende orienteringer og samtaler på gudstjenestedagene, og årlige åpne årsmøter med regnskap og årsmelding.

Tune 02.10.2016
Ivar Kristianslund
Telefon 90957002