INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
KIRKEN VALGTE SATAN TIL LEDER!!
KIRKEN VALGTE SATAN TIL LEDER!!

Dette skjedde da Den norske kirke (Dnk) ved siste kirkevalg valgte en ledelse som vil vie homofile i kirken. Flertallet av de stemmeberettigede består av kuppmakere som ikke har noe i ledelsen av en kristen kirke å gjøre i det hele tatt! Dette flertallet er, som alle sanne kristne vet, blasfemiske opprørere mot kirkens sanne Herre, Jesus Kristus. Satan er nå faktisk valgt til øverste leder for institusjonen Dnk. Noen stemte kanskje taktisk for å unngå enda mer djevelskap. Motivene vil Herren selv vurdere. Sluttresultatet står fast: Jesus Kristus, kirkens rettmessige Herre, er vraket som leder av Dnk!

Det finnes i virkeligheten bare én kristen kirke! Den er «usynlig», fordi bare Herren vår Gud vet nøyaktig hvem den omfatter. Den norske kirke Dnk er en institusjon opprettet for å tjene Den eneste sanne Gud. Trolig har veldig mange sanne kristne vært medlemmer gjennom tidene.

Alle som er velvillig involvert i «homobryllup» bestiller derved billett til Helvete for seg selv og/eller andre! Her er Skriften tindrende klar. De som vil bortforklare dette er, i likhet med de fleste lederne i Dnk, det Jesus kaller «ulver i fåreklær»! Hele Bibelen er Guds ord, bindende for alle mennesker på jorden! Bibelens entydige fordømmelse av homofilt samliv kan ikke bortforklares. Se 1 Mos 1,27-28; 3 Mos 18,22; Luk 17,29-30; Rom 1,26-28; 1 Kor 6,9-10; 1 Tim 1,9-10; 2 Pet 2,6-10 og Jud 1,6-7.

Homoseksualitet har aldri vært og vil aldri bli normalt! Her har Norsk Psykologforening, Den norske legeforening, stortinget, media, Dnk og andre «politisk korrekte» aktører sviktet de homofile totalt! I likhet med alle oss andre trenger de homofile kjærlig hjelp fra Frelseren Jesus Kristus! Han har all makt i himmel og på jord, og uten ham kan vi intet gjøre! Verdens skaper og Frelser har gitt oss legevitenskapen, og han har gitt oss bønnerett. Noen homofile er blitt helbredet ved bønn. Andre har valgt å undertrykke sin syndige lyst, slik som også heterofile ugifte bør gjøre. 1. Mosebok 19 og Dommerne 19 tyder på at homoseksualitet er sosialt smittsomt. I disse fortellingene er homoseksualiteten også forbundet med grov vold.

Jesus elsker alle homofile med en ren og ekte kjærlighet. Han døde for å frelse dem. Omvendelse og tro på den oppstandne Jesus gir frigjørelse og evig liv for oss alle!

Ivar Kristianslund