INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
HUMANETISK BEDRAG
HUMANETISK BEDRAG

Borgerlig konfirmasjon eller humanetisk konfirmasjon er en bedragersk etterlikning av kirkens konfirmasjon. Å konfirmere betyr å stadfeste. Konfirmantene skal stadfeste at de tror på den korsfestede og oppstandne Frelseren, Jesus Kristus, Guds veldige Sønn. Han som lever i dag og er den eneste som kan frelse fra evig fortapelse i helvete, inn i evig herlighet sammen med den treenige kjærlige Gud.

At Jesus har stått opp fra de døde er et HISTORISK FAKTUM. Den som vil benekte dette faktum må, for å bli tatt alvorlig, ta utgangspunkt i menneskehetens historie de siste par tusen år. Det må settes fram en helhetlig, holdbar teori om hva som hendte med Jesus hvis han ikke sto opp fra de døde. Dette er det ingen som greier å gjøre, fordi fakta taler så tydelig for seg selv.

Humanetisk konfirmasjon er uhistorisk, ulogisk, uvitenskapelig og unødvendig. Hva skal man stadfeste? At man ikke tror på fakta?

Ivar Kristianslund
Tune