INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
LES OM GUDSTJENESTEN I ÅS FØRSTKOMMENDE SØNDAG!
INNBYDELSE TIL GUDSTJENESTE I ÅS. OM DU IKKE BOR DER, KJENNER DU KANSKJE ANDRE SOM VIL DRA DIT.

Ledelsen i Den norske kirke har i veldig mange år beveget seg systematisk bort fra Bibelens lære. Men nå har Djevelen overtatt kirkeorganisasjonen Den norske kirke, i og med at det til og med er vedtatt å velsigne homoseksuelt samliv som Herren helt tydelig og klart fordømmer på det sterkeste mange steder i Bibelen! Den som driver med slikt går evig fortapt!
1 Korintierbrev 6,9-10: «Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, 10 eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.»

Mange ser seg derfor om etter et alternativ. Den norske kirke i eksil holder fast ved Den norske kirkes opprinnelige bekjennelse med Bibelen som øverste norm. Eksilkirken ble grunnlagt av menn som Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner. Disse ble rettslig forfulgt av vranglærende biskoper i Den norske kirke, og ble helt urettmessig kastet ut av kirken fordi de var trofaste mot Bibelens lære!
I år har Den norske kirke i eksil begynt å ha regelmessige gudstjenester i Ås. Nedenfor ser du annonseringen av gudstjenesten den 17. april:

ANNONSE:

GUDSTJENESTE, HOLSTAD GRENDEHUS
søndag 17. april 2016 kl. 1100 v/ Ivar Kristianslund. Jesus er Veien og Sannheten og Livet. Adr: Haugerudveien 23, Ås. Den norske kirke i eksil.


NOTIS TIL AVISENE:

Jesus er Veien og Sannheten og Livet
Jesus føyer til i Johannes 14,6: «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I Matteus 7,13-15 sier han: «Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.»

Jesus har gitt sine profeter, apostler og evangelister autoritet og åndsinspirasjon til å tale ufeilbarlig på Guds vegne. Kirkemøtet i Dnk har staket opp en u-bibelsk bred vei som fører til fortapelsen. De som går på den vil høre fra Jesus på dommens dag: «Vik bort fra meg, dere som gjorde urett» (Matt 7,23)!

Ivar Kristianslund
Den Norske kirke i eksil