INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
GUDSTJENESTE I ÅS SØNDAG 24. JANUAR
GUDSTJENESTE PÅ HOLSTAD
Søndag 24. januar 2016 kl. 1100 blir det gudstjeneste på Holstad Grendehus (tidligere Holstad skole), Haugerudveien 23 i Ås ved Ivar Kristianslund. Ta med familie og venner og hør Guds ord! Spørsmål besvares under kirkekaffen. Arr: Den norske kirke i eksil.
Kontaktperson for Den norske kirke i eksil, Ås:
Ivar Kristianslund
Ryenveien 33, 1719 Greåker
Telefon: 90957002
E-post: ivar-kr@online.no
NB! Veibeskrivelse til Holstad Grendehus sendes på oppfordring.

BIBELEN ER PÅLITELIG!
Paulus skriver til Timoteus: «Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning».

Hvorfor skal vi tro dette? Jo, den voldelige kristenforfølgeren Paulus fikk se den korsfestede Jesus levende. Da ble han selv en brennende kristen. Han var villig til å lide hva som helst for Jesus, som utvalgte ham til apostel. Paulus var ingen forvirret fanatiker, men en faktaorientert nøktern mann. Også flere andre så den oppstandne og ble overbevist. En gang ble Jesus sett av mer enn 500 på én gang.

Oppstandelsen er rett og slett et historisk faktum, som beviser at Jesus, Bibelens garantist, er Guds Sønn!

Ivar Kristianslund
Tune