INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
INNBYDELSE TIL REGELMESSIGE GUDSTJENESTER I ÅS
INFORMASJON FRA DEN NORSKE KIRKE I EKSIL

Annonse:
GUDSTJENESTE PÅ HOLSTAD
Søndag 10. januar 2016 kl. 1100 blir det gudstjeneste på Holstad Grendehus, Haugerudveien 23 i Ås. Einar Bryn forretter og Ivar Kristianslund taler. Kirkekaffe. «Liten og stor, kom og hør Guds Ord!» Arr: Den norske kirke i eksil.

Semesterplan, gudstjenester (2. hver søndag):
Det blir gudstjenester på Holstad Grendehus, Haugerudveien 23, Ås på følgende søndager kl. 1100:
10. og 24. januar.
7. og 21. februar.
6. og 20. mars.
3. og 17. april.
22. mai.
5. og 19. juni.
(Den 8. mai blir gudstjenesten kanskje et annet sted. Mer informasjon senere.)

Andre arrangementer:
Det planlegges også å ha gudstjenester/møter på engelsk for studenter, asylsøkere og andre. Ta kontakt hvis du har forslag!

Notis sendt til avisene:

GUDSTJENESTER HOLSTAD GRENDEHUS

Fra og med søndag 10. januar 2016 kl. 1100 blir det gudstjeneste annen hver søndag på Holstad Grendehus i Ås. Absolutt alle er hjertelig velkommen, uansett livssyn, alder, kjønn, og hva det måtte være. Her forkynnes gledesbudskapet fra Bibelen, som er Guds sanne og pålitelige ord. Under kirkekaffen etter gudstjenesten kan du stille spørsmål!

Arrangør er Den norske kirke i eksil som ble grunnlagt av Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner. Disse ble avskjediget fra sine prestestillinger i Den norske kirke på grunn av fredelig, men tydelig motstand mot drap av ufødte barn.

Initiativtaker og hovedansvarlig er prest Einar Stjernholm Bryn, som har allsidig bakgrunn fra Misjonssambandet og Indremisjonen, bl. a. som bibelskolelærer. Lokalt ansvarlig blir prof. em. Dr.Scient. Ivar Kristianslund, Ph.D. Han har arbeidet i mange år ved Landbrukshøgskolen, hvor han også er utdannet. Nylig har han tatt en Mastergrad i bibelske og teologiske studier i USA.

Bakgrunn for oppstarten I Ås:
Einar Stjernholm Bryn beskriver dette slik: Da vi måtte flytte våre gudstjenester fra Kongsveien 82, Oslo, fordi eieren skulle rive anlegget der og bygge boligenheter, vendte vi tilbake til Grensen 19 i Oslo sentrum. Flere fra Akershus har gitt uttrykk for at det blir både langt og dyrt å dra inn i Oslo sentrum for å kunne gå til gudstjeneste i Den norske kirke i eksil. Da Nils Fiske så en annonse om en leiemulighet i Holstad Grendehus i Ås, har vi ved selvsyn og vurderinger gått inn for å begynne gudstjenester der, med oppstart førstkommende søndag, 10. januar kl. 11.00.

Kontaktperson for Den norske kirke i eksil, Ås:
Ivar Kristianslund
Ryenveien 33, 1719 Greåker
Telefon: 90957002
E-post: ivar-kr@online.no