INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
BISKOPENE SKYLDER OSS EN FORKLARING!
Den norske kirke er ikke en interesseorganisasjon for homofile, men et kristent trossamfunn. Dette faktum er forankret både i Grunnloven og i eldre så vel som yngre norske lover. Kirkens tjenere mottar til dels lønn fra offentlige midler. Biskopenes ansvar er til en viss grad regulert av norsk lov. Det er også verdt å merke seg at biskoper har vært aktive i en rekke rettssaker mot og avsettelser av prester. Derfor venter man at biskopene er villige til å se bjelken i sitt eget øye, og ikke bare splinten i sin nestes øye.

Kirkens trosgrunnlag er klart definert ved kirkens fem bekjennelsesskrifter som er listet opp i Kong Christian den femtes norske lov av 1687, med Bibelen som øverste norm. Dette trosgrunnlaget er gjeldende fremdeles. Et viktig ansvar som er pålagt biskopene er å påse at prestene følger Bibelens lære.

Det går fram av media at flere biskoper går inn for å innføre vigsling av homofile par i kirken. Enhver lesekyndig og oppegående person som leser Bibelen vil selvfølgelig se at Bibelen entydig og på det sterkeste fordømmer homoseksuell praksis! Hvordan kan det da i det hele tatt komme på tale å gjøre noe så ubibelsk som å vie homofile par i kirken?

Biskopene skylder det norske folk en logisk og folkelig forklaring på hvorledes de leser Bibelen! Biskopene er veltalende og har skarpe penner. De bør derfor kunne svare klart. En del av biskopenes oppgave er å forkynne Bibelens sanne budskap på en forståelig måte, uten teologisk tåkeprat. Biskopenes holdning virker helt uforståelig og ukristelig for mennesker som tar sin Bibel og kristendom på alvor!

Tune den 28. oktober 2015
Ivar Kristianslund