INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
HOMOSEKSUELT SAMLIV ER OPPRØR MOT JESUS!! - Av Ivar Kristianslund
Jesus sa: «Skriften kan ikke settes ut av kraft» (Joh 10:35). Til de disiplene som så Jesus med sine egne øyne, og som Jesus selv sendte ut, sa Jesus: «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg» (Luk 10:16). Jesus er sann Gud og sant menneske (Joh 1:14; 10:30; 14:9). Det nye testamente ble planlagt av Gud og skrevet av Jesu håndplukkede menn. Hele Bibelen er inspirert av Den Hellige Ånd, evig og ufeilbarlig (2 Tim 3,16-17). Åpen Kirkegruppe og likesinnede forkaster både Bibelen og Jesus. Hvis de ikke omvender seg, vil de selv bli forkastet. «Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud» (Hebr 3:12).
De som vil at Kirken skal godkjenne homoseksuelt samliv forkynner et annet evangelium enn det Jesus har gitt oss. «Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!» (Gal: 1:8.) Ingen går fortapt ved å ha en homofil legning. Også heterofile mennesker kan ha syndig begjær. Men å leve ut dette begjæret utenfor et bibelsk ekteskap mellom én mann og én kvinne er å drive hor, og det fører til evig fortapelse (Judas brev 1:7). Bibelen er tindrende klar for alle som vil bøye seg. Men Jesu motstandere stritter imot hans ord.
Les f.eks.; 3 Mos 18,22. Rom 1,26-27 og 1 Tim 1,8-10. Eller dette: «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike» (1. Kor 6: 9-10).
La deg ikke føre vill av kirkens utro tjenere!! «Jeg får innsikt av dine påbud, derfor hater jeg falske veier. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Jeg har sverget, og det står jeg ved, at jeg vil holde dine rettferdige lover» (Sal 119:104-106).

Tune 7. september 2015
Ivar Kristianslund