INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
SØRLANDETS EGEN BISKOP - Av Per Kørner
”Sørlandets egen biskop”, tilsatt av kirken selv. Mange gleder seg over at Den norske kirke ”står på egne ben”. Sørlandet fikk den de ville ha. Han betegnes som teologisk konservativ. Reinertsen vier ikke fraskilte. Det skal bety at han står på bibelsk grunn.

Vi har noen spørsmål vedrørende den nye bispen: Er det mulig i dag å være en sann biskop i Dnk? Kan han forkynne hele Guds råd til frelse, uten å få problemer i tjenesten? Det er en Herrens tjener biskopen i første rekke skal være! La oss se på sammenhengen Reinertsen ble vigslet til å stå i.

Den norske kirkes øverste leder er i dag en kvinne, i strid med Guds ord. Det var Helga Byfuglien som hadde hovedrollen under vigslingen i Kristiansand domkirke. Det skulle òg være kjent hva hun står for når det gjelder synet på homoseksuelt samliv og selvbestemt abort. Etter Bibelen og bekjennelsen er slike falske profeter. Jesus førte klar tale. ”Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupende ulver.” Matt 7,15. Apostlene fulgte opp, Apg 20,28ff, Rom 16,17, mfl.

Hvordan skal den nye biskopen, hvis han vil være tro mot sin Mester, kunne ha åndelig fellesskap med kollegaer som hevder syn i strid med Guds ord i viktige etiske spørsmål? Byfuglien og flere ivrer for å få på plass en liturgi for kirkelig vielse av homoseksuelle. Kan en bibeltro biskop feire nattverd med slike kollegaer uten å skade sin samvittighet og tjenesten? Det vil være et signal om at det ikke betyr noe hva man tror og mener om grunnleggende etiske spørsmål.

En Herrens tjener skal gi klare signaler om hva som fører til velsignelse og forbannelse for den enkelte og for folket. Han skal forkynne Guds lov og evangelium. Utroskap mot Guds ord kan føre mange i fortapelsen. Men vi er redd at fortapelsens grufulle realitet er utenfor synsfeltet til ledere i Dnk, selv om Skriften taler med rystende alvor om saken.

Den nye biskopen vier ikke fraskilte. Han skal ha takk for det! Nå venter vi klar bibelsk tale når det gjelder kvinnelig prestetjeneste, kirkekamp for barnet i mors liv og et tydelig nei til velsignelse av par som lever i sodomi. Er det for mye å vente av en Herrens tjener som skal lede mennesker på himmelveien?

Norge er i akutt behov av hyrder som kan veilede om hva som er rett og galt etter Guds ord. Ikke minst i samlivsspørsmål, hvor så godt som alt er fritt fram, til ubotelig skade for folket. Det gjelder òg andre spørsmål, som kristen barneoppdragelse, sannhets tale og baktalelse, misbruk av Guds navn og banning, forhold til penger og eiendom, bruk av hviledagen, alt på grunnlag av de ti Guds bud og det dobbelte kjærlighetsbudet.

I sin innsettelsespreken nevnte Reinertsen forfulgte kristne som sin hjertesak, med særlig fokus på Iran. Forfulgte kristne trenger mye forbønn, omsorg og støtte. Enig! Veien skulle ikke være lang til en svært viktig hjertesak i vårt eget land: Barnet i mors liv. Det er kirkens største diakonale utfordring: å gjøre alt for å berge de mer enn 15000 små barn som årlig blir tatt av dage i Norge!

Tenk om det hadde lydd et ord om dette fra prekestolen i Kristiansand den 27.januar! Vi må spørre som prof. Egil A Wyller i sin tid gjorde: ”Hvorfor står ikke Dnk opp og skriker mot dette avsindige barbari!”Dersom det ikke skjer en åndelig vekkelse blant kirkens tjenere, går Dnk sin undergang i møte. Kirkeskipet er en synkende skute. Det er på høy tid å gå i livbåtene!

Per Kørner – prest i Den norske kirke i eksil