INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
BISKOP SOMMERFELDTS UFULLSTENDIGE JULEEVANGELIUM - Av Ivar Kristianslund
Biskopen skriver i en kronikk i FB 24.12.2012 følgende: «Kjernen i ... den kristne julefortellingen er at Den hellige ble menneske julenatt i Betlehem, født til å dele våre levekår og særlig med de av oss som bærer tunge byrder.» Biskopen har bare fått med seg noe av kjernen. Grunnen til dette er at biskopen i likhet med mange andre i det teologiske miljøet ser bort fra eller forfalsker store deler av Bibelen. De tror ikke på det som Jesus, profetene, apostlene og evangelistene sa om Bibelen. Hvorfor skal vi da ha en kirke? Den kan f.eks. danne en plattform for å drive nødhjelp, tenker vel de bibelkritiske teologene. Joda! Jesus drev også nødhjelp! Han mettet sultne og helbredet syke. Men han så også en annen, langt verre nød som mange moderne biskoper bortforklarer. Han så syndenøden! Den er skremmende i dag. Men den vil bli en uopprettelig katastrofe på dommens dag.

La oss høre hva Herrens engel sier om Maria, Matt 1,21: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Kjernen i julebudskapet er faktisk at JESUS SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER.

Da Jesus frelste Sakkeus som var meget rik, men ble betraktet som en landssviker og kjelting, sa Jesus, Luk 19,10: «Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Sommerfeldt og mange andre med ham skreller det viktigste bort fra evangeliet. Jesus selv sa det slik i Joh 18,37: Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.

Hvis biskopen hadde hørt på Jesu røst som i dag lyder i Bibelen, ville han ha forstått følgende sannhet: (1) Menneskenes egentlige problem er at de er syndere. (2) Jesus har løst syndeproblemet for oss. Han har levd et perfekt liv i stedet for oss, og han har tatt straffen for vår synd i stedet for oss. (3) Om dette gledesbudskapet eller evangeliet sier Jesus i Mark 16,15-16: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (4) Mennesker som har tatt imot syndenes forlatelse helt gratis på denne måten begynner i takk å elske både Gud og sine medmennesker. Jesus sier det slik om en kvinne som tok imot frelsen, Luk 7,47: «Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.»

Ære være biskopen for at han er opptatt av å hjelpe alle slags nødlidende medmennesker! Men det er tragisk hvis han som biskop overser syndenøden som burde være en biskops viktigste anliggende. Alle mennesker er i en bunnløs syndenød, enten de vet det selv eller ikke. Men Jesus har løst dette problemet. Det gjenstår bare for hver enkelt av oss å komme til Jesus i tro og å motta problemløsningen, slik som kvinnen ovenfor gjorde. Luk 7,48: «Og Jesus sa til henne: Dine synder er deg forlatt.» Ved en liknende anledning føyer Jesus også til, Joh 8,11: «Gå bort, og synd ikke mer!»

Tune den 27. desember 2012
Ivar Kristianslund