INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
NYTTÅRSHILSEN FRA MORFARBARN
Kjære støttespillere, interesserte og venner av MorFarBarn!

Her kommer en liten nyttårshilsen fra oss i MorFarBarn-stiftelsen.

2012 har vært et år der vi har jobbet mye med å legge til rette for ny giv i arbeidet vårt. Vi regner derfor med at MorFarBarn i 2013 vil bli enda mer synlig på ulike arenaer. I denne mailen vil vi først og fremst takke og informere:

TAKK!
Vi vil gjerne takke for oppmuntringer, støtte og medarbeiderskap på ulike måter i året som er gått – blant annet ved:

* Deltakelse i underskriftskampanjen i juni med opprop for tokjønnet ekteskapsliturgi.
* Økonomisk støtte i løpet av året.
* Spredning av materiell fra MorFarBarn, ikke minst den nye MorFarBarn-erklæringen.
* Besøk på de nye nettsidene våre og påmelding som MorFarBarn-venn.

UTFORDRINGER OG MULIGHETER
Utfordringene for MorFarBarn i året som ligger foran, er mange:

* Viktige debatter om surrogati og eggdonasjon, og om assistert befruktning for single kvinner.
* Lobbyvirksomhet og mobilisering foran Stortingsvalget 2013.
* Aktiv deltakelse i den langvarige debatten som vil finne sted etter at Kirkens samlivsutvalg har avlevert sin utredning på nyåret 2013. Forslag om ekteskapsliturgi for likekjønnede par blir trolig fremmet på Kirkemøtet i 2014 eller 2015.

For at MorFarBarn skal kunne bidra enda mer aktivt i samfunnsdebatten og på den kirkelige arenaen, har styret ansatt undertegnede i en 40% stilling som daglig leder. I tillegg har styret bestemt at MorFarBarn vil bidra med å skaffe økonomiske midler til den politiske info- og lobbyvirksomheten som Jan Harsem og Nettverk for Ekteskapet ønsker å drive angående surrogati. Våren 2013 kan bli avgjørende for framtidens norske lover på dette området.

ØKONOMISK STØTTE
Vi prøver nå å bygge opp en stabil gruppe av MorFarBarn-venner som har tro på arbeidet vårt og derfor ønsker å støtte oss økonomisk. Dersom du er villig til å bidra økonomisk med regelmessige eller sporadiske gaver, er vi svært takknemlige for alle bidrag. Klikk her for å se ulike måter å gi på. Du er selvsagt også velkommen til å sende oss en mail eller ringe oss. Kontonummeret til MorFarBarn er 3000.22.70028. Telefonnummeret vårt er 99 23 23 54.

Vi planlegger en mer regelmessig kontakt med våre venner via e-post i året som ligger foran og ser fram til å dele spennende nyheter og viktige prosjekter.

Vi i MorFarBarn ønsker deg og dine et innholdsrikt og godt nytt år!

Varme nyttårshilsener fra

Øivind Benestad
Daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn


PS 1:
Du har kanskje sett våre helsides avisannonser med MorFarBarn-erklæringen. Vi vil gjerne oppmuntre deg til å sende Erklæringen til venner og kjente. Last ned Erklæringen fra nettsidene våre og send den som vedlegg i en mail, eller send videre Erklæringens nettadresse:http://www.morfarbarn.no/files/MorFarBarn-erkleringen-i-A4-format.pdf Vi har også trykt Erklæringen som en 4 siders brosjyre på kvalitetspapir. Kontakt oss dersom du ønsker å få tilsendt en bunke med brosjyrer.

PS 2:
Hvis du lurer på bakgrunnen for at du får denne e-posten, kan årsaken være at du skrev under på oppropet og Underskriftskampanjen vår i juni. I den anledning valgte du å oppgi e-postadressen din. Vi tolker det som at du trolig er åpen for å motta mail fra oss en gang iblant. Dersom du ikke ønsker å få mail fra MorFarBarn, ber vi om at du gir beskjed ved å sende oss en returmail. Da blir adressen din slettet omgående fra mailinglista vår.