INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
OSLO AP IMOT TROSFRIHETEN. VIL TVINGE KIRKEN TIL HOMOVIGSEL - Av Jan Pedersen
Så skjer det bare noen måneder etter 21. mai, da det forelå et klart skille mellom Dnk og Staten, der bl.a. § 2, Grunnlovens evangeliske grunnlag ble borte, at Oslo Arbeiderparti vil dirigere kirken til " lydighet" i trosspørsmål. De foreslår enstemmig i Representantskapet at en håper at Aps landsmøte til våren vil behandle forslaget, at prester kan vie homofile og lespiske.

Dette skjer samtidig som kirkens høyeste organ, Kirkemøtet, har hele kirkens syn på ekteskap og samliv til behandling i en komite. Forventet uttalelse er før jul, for så å bli behandlet i de organer som Stortinget har fastlagt i kirken. Dette er demokatisk saksbehandling. Men det er ikke riktig, sier Oslo Ap: Vi vil diktere kirken! Vi vil gripe inn der trosfriheten råder!

Ekteskapsloven som ble gjort gjeldende 1.1.2009. har en bestemmelse i loven som sier at et ekteskap er ugyldig dersom en prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet. Dette vil Oslo Ap ha bort slik at prester i Dnk kan vie homfile par. Når så lederen i Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomite, Aps Marianne Aasen i Vårt Land for lørdag 3.11 ikke bare støtter Oslo Aps forslag om å fjerne denne presteparagrafen, men går så langt at hun antyder at partiets kan komme til å foreslå at alle vielser skal skje hos sorenskriveren, så vil jo denne saken være uaktuell for kirken! Vel kreves det ved lovendring 2/3 flertall. Men hvem vet i dag hvor Høyre og andre partier vil stå?

Men det alvorlige i dagens situasjon er at Arbeiderpartiet går direkte inn og dirigerer kirkens trosfrihet omkring liturgi som kirken selv har ansvar for. Hvor er den demokratiske ånd og praksis som Arbeiderpartiet i alle år har som overordnet mål for samfunnets arbeid? Er kirken som vi påstod før 21. mai blitt det underbruk, der sosialistene dirigerer kirken? Hva betyr det for Arbeiderpartiet at kirken er frigjort fra Staten? Vi ser det nå: Arbeiderpartiet vil overstyre kirkens øverste demokratisk valgte organ. Kirkemøtet mister egentlig all makt. Hva gjør kirkens ledelse med dette? Gjør som salige Ibsen: protesterer for all verden, men følger med på ferden? Eller…..?

Jan Pedersen, Søgne.