INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
AP STØTTER SV MOT KONGEDØMME - TANKER FRA DEN TIDEN DA NORGE IKKE HADDE FLAGG, KONGE ELLER 17.MAI - Av Jan Pedersen
17. mai 1940 så den tidligere kommunisten Nordahl Grieg betydningen av det norske flagg. Et av hans mest kjente dikt handler om den nakne flaggstangen på Eidsvoll. Da forstod han hva frihet er!

Jeg vet ikke hva de fire Ap-politikerne tenker når de nå for første gang støtter SV kollegene på Stortinget om at Kongen skal bort. I løpet av de første tre årene etter det nye Stortinget er satt i 2013, vil det bli fremmet Grunnlovsforslag om å fjerne Kongen. Men det må oppnå 2/3 flertall for å bli vedtatt. Det er selve forslaget som er nytt nå, ved at Ap-representanter følger de radikale SV-sosialistene. En ny farlig sprekk i nasjonsgrunnmuren.

Hadde noen sagt til meg i årene 1940-45 at Kongen var uønsket, da ville det vært helligbrøde. Det var i disse 5 årene tre verdier som bant oss sammen som nasjon: det korsmerkede flagget, personen Kongen og 17. mai: vår grunnleggende Grunnlovsdag! Da var alt dette tatt fra oss.

Og nå begynner vi i fredstid med å ødelegge selve Norges grunnmur:
1. Selve hovedfundamentet er tatt fra oss 21. mai år. Grunnlovens nest viktigste paragraf er borte. Den forpliktende bekjennelse til Gud fra 1814 ble fjernet med hele Stortinget, minus 3 Sp representanter!! Tenk hele KrF fjernet den evangeliske forpliktelse, slik vi har uttrykt det med den store Martin Luthers forklaring! Ufattelig!
I stedet kom det inn et upresist nasjonsgrunnlag med kristelig/humanistiske kulturverdier.

Og nå forsøker sosialistene å slå en kile inn i paragraf 1: monarkiet. For ingen skal arve makt, sier de. Og så vet vi hva demokrati er i denne sammenhengen: hele Stortinget valgte kongedømmet i 1814. En stor prosent av de stemmeberettigede nordmenn
i 1905, valgte Kong Haakon som monark etter unionsoppløsningen. Norge ville være et monarki! Hvorfor? Av mange grunner. Vår historie vitner om dette fra Harald Hårfagres tid og helt opp til dansketiden. Vi vil ha en konge som samler folket og har fått makten av folket, er uavhengig til politiske partier og som står i folkets tjeneste. Vi så det kanskje klarest 10. april 1940 da Kongen stod på Norges side i kampen mot Hitlers krav om abdikasjon og overgivelse av makten til nazistene.

Den siste store handling Kong Harald gjorde for Norge, var også en 10. aprildag, i 2008. Da fulgte han Grunnlovens § 4 om å forsvare § 2 i Grunnloven mot det store, store flertallet i Stortinget, som ville ta bort evangeliet i § 2, og de som skjulte seg bak at de ville skille kirke og stat.

2. Flagget er mer enn et nasjonssymbol. Det taler med et klart budskap hver gang vi heiser det. Da bekjenner vi at det er et korsmerket flagg vi har. Så får soknepresten i Svolvær holde så mange 17. mai taler han vil og revurdere flagget med korset. Det får det innholdet vi vil at det skal ha. Og vi er mange i landet som ennå husker forbudet mot det norske flaggets bruk i nazitiden! Mangen en gang snudde vi guttene oss bort, da vi så hakekorsflagget bli brukt. Vi 13 åringene visste at dette flagget representerte tortur, fangensskap og henrettelser. Vi visste at "nordmenn" også utførte disse ugjerningene. Skjønner de moderne "tenkerne" at det er det motsatte av det Nordahl Grieg så den 17. mai 1940 da flagget var borte, det norske frihetssymbol. Og for egen del: dette korsmerkede flagget vitner om at om vi er troløse, så er Herren Jesus trofast og bærer syndene våre! Og gir oss fremtid og håp! Nei, flagget er mer enn et ytre symbol. Det bærer et budskap til Norge.

3. 17. mai feiringen må aldi bli fjernet. Vi er en nasjon blant folkene og nasjonene. Gud som satte grenser mellom folkene, har villet noe godt med grensene. "Du er vårt, du er vårt, gamle Norge…", betyr ikke egoistisk nasjonalisme. Men har grenser som vi skal beskytte, samtidig som vi åpner for hjelp til folkene.

17.mai 1945 står som min STORE 17. mai!! Da eksploderte landet i glede! Aldri har vårt land hatt en 17. mai som fikk utløst takknemlighet over landets lover, Kronprinsregentens tilstedeværelse på vegne av Kong Haakon og at vi fikk vifte med det norske flagget
uten frykt!

Det var noen nordmenn som aldri kom hjem etter krigen. De ble der ute. Nordahl Grieg var en av dem.
La dem ikke få redusert den innsats de ytet ved at barne-barna som nå utgjør hovedgruppen på Stortinget lar det bli slått sprekker i det som har vist seg å holde: Kongen, flagget og 17.mai feiringen
Politikerne burde ha andre nødvendige saker å stelle med, enn å skape unødvendige debatter om det som har vært Norges fundament i snart 200 år!

Jan Pedersen, Søgne.