INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Ivar Kristianslund preker i Skien søndag 17. juni
Den norske kirke i eksil (tidligere kalt Strandebarm prosti) ved prest Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd på Tollnes Bedehus i Skien førstkommende søndag, 17. juni 2012, som er 3. søndag etter pinse. Erik Høiby forretter. Ivar Kristianslund preker. Tollnes bedehus ligger i Wesselvegen 18 i Skien, ca. 200 meter fra grensen til Porsgrunn.
Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Bedehusets 100 års jubileum vil også bli markert.
Du er hjertelig velkommen i Jesu navn! Ta gjerne noen med deg!