INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
AVKRISTNINGSDEBATTEN UTEBLE - KrF var enig med Ap i Stortinget om § 2 - Av Jan Pedersen
Ap greide i løpet av 90 år å få til at
kristendomsgrunnlaget for Norge ble tatt bort.
Inntil 21. mai var Norges Retts- og trosgrunnlag følgende: "Alle indvaanere av Riget have fri Religionsutøvelse.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion . . ."

Dette har en over lengre tid, fått redusert det til å bli et spørsmål om stat/ kirke. Da var det lagt et tykt tåkeslør over det egentlige: Grunnlaget for Norges lovarbeid som skal være tuftet på evangelisk religion, dvs slik evangeliets hovedperson, Jesus, lærer.

Dette så marxistene/sosialistene klart i 1920 årene. Og siden har de arbeidet målbevisst ut fra dette: Den kristne etikk legger hindringer for den sosialistiske lære! (Stikkord: fosterdrapsloven, homofililoven, den forfalskede ekteskapsloven, opphevelsen av påbudt kristendomsopplæring i et "kristent" land osv)
Dyktige sosialistiske ideologer kom tidlig på banen, og deres strategi bærer frukt. Jeg må gjenta to av dem på nytt, så folk flest skjønner hva jeg sikter til:

Erling Falck, marxist/sosialist fra 1920-30 årene la følgende strategi:
"1. BEHOLD STATSKIRKEN OG BRUK DEN SOM POLITISK MIDDEL.
2. BRUK LIBERALTEOLOGIEN SOM GISSEL FOR Å TØMME KIRKEN FOR INNHOLD.
NÅR DEN ER BLITT BLODLØS OG KRAFTLØS, DA KAN DEN FÅ SIN FRIHET."

Arbeiderpartiets Marit Nybakk mener grunnlovsendringene ikke avkristner Norge. Hvis hun mener at skillet mellom stat/kirke ikke avkristner mer enn i de siste 50 år, så er det riktig.

Men hvis hun mener at ved å fjerne "evangelisk religion", så vil dette åpne for ren sosialistisk ideologi! Avkristningen kan nå skje legalt.
Igjen må en gå til de sosialistiske kildene, for å føre sannhets bevis for dette.
Jeg har i de siste 4 årene ønsket en debatt om §2 og det såkalte enstemmige "kirkeforliket". Den kom aldri!!
Partiene hadde nok flere grunner til å forholde seg tause. Arbeiderpartiet burde gjentatt den politiske uttalelse som historie-professor Edvard Bull, kom med i 1923:
"1. VI SKAL GJØRE SKOLEN VERDSLIG, LIKESOM SYKEPLEIEN OG BEGRAVELSEN, EKTESKAPET OG FØDSELSREGISTRERINGEN.

2.VI SKAL SLOSS UFORSONLIG MED DEN BESTÅENDE OG OFFISIELLE LUTHERDOM, SOM MED ANDRE FORDUMMENDE SEKTER.

3.VI SKAL HA EN PÅGÅENDE OG HENSYNSLØS KIRKEPOLITIKK, FORDI VI MENER RELIGION I OG FOR SEG ER EN PRIVATSAK. BARNA SKAL GJØRES TIL SOSIALISTER, OG DET ER LÆRERNE SOM SKAL GJØRE DEM TIL DET.

4. SKAL VI SKAPE DEN SOSIALISTISKE SKOLE, MÅ VI HA MAKTEN I KOMMUNESTYRENE, OG BRUKE VÅR MAKT HENSYNSLØST.
5. VI VIL BORT FRA DET BARBARISKE OG FRA DEN USUNNE LÆRE OG MORAL, SOM BARNA LÆRER GJENNOM RELIGIONSUNDERVISNINGEN. SKOLEPOLITIKK ER KLASSEPOLITIKK."

Men Arbeiderpartiet gjenga det aldri. Derimot kom sosialist-statsministeren og ateisten Jens Stolteberg med sin "bekjennelse" før 21.mai: "Ingen fare for "Grunnlovs-Jesus""!
Ser ikke Kolberg, Nybakk, Giske og Stoltenberg at det er noen av oss kristne som har grunn til å være redde når tros-og rettsgrunnlaget i § 2 er borte, det som er signeret "Kvite-Krist som er opphavet til lovene våre"? Eller er de så bundet til Karl Marx at de ikke kan si ham i mot?
At kirken lar seg fange, det burde sosialistene takke Erling Falck for.

Påpekningen av at det kristne lovgivningsarbeidet sluttet rent formelt, det kan vi takke Kong Harald for. Men her tier alle partier!!

Jan Pedersen, Søgne