INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
PINSEMEDITASJON I NRK - Av Jan Pedersen
Vakker musikk, rik helgentradisjon og kirkehistorie. Burde det vært noe mer?

Trondenes gamle kirke var rammen om en vakker pinsedagsmeditasjon i NRK både i radio og TV.

Men igjen tror jeg folk flest sitter igjen med spørsmålene: Hva er pinse, og enda mer: Hva menes med Den Hellige Ånd? Selv forrettende prest fant at dette var vanskelig. Så i stedet for å gå inn på spørsmålene, gjør han som Bøygen: Går utenom.

Nå kan man si at Bibelen kom til orde med svarene, både fra profeten Joel og fra Peters tale på 1. pinsedag i Ap.gj. Og enda mer Jesu egen utleggelse i Joh. 14.

Og dette med den Hellige Ånd har et ord som dekker det hele, sa presten: Kjærlighet. Jo, det er riktig at Jeus har blødd for oss. At dette er tegn på denne kjærligheten. Men det burde vært talt adskillig mer om kjærligheten som går tilbake fra oss: "Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud", da vil Jesus be Faderen og Han skal gi oss en annen talsmann, som skal være hos oss alltid: Sannhetens Ånd." Så er det sagt: Den Hellige Ånd, er Sannhetens Ånd! Sannhet og kjærlighet er to sider av den personlige Guds vesen.

Kanskje vår kirke skal slå fast en gang for alltid: Den Hellige Ånd er en sann Gud! Den tredje person i Gudommen! Han er mer enn "en slags kraft". Han er Gud!

Kanskje vi burde gå tilbake til det elementære, slik Martin Luther skriver i sin lærebok, Den lille katekisme: "Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham . . .", "Og her kommer Den Hellige Ånd inn og kaller, opplyser, helliggjør i den sanne tro . . ."
Da blir dette med pinse heller ikke så vanskelig å "begripe".

Da blir ikke helgenlære og kirkebyggets historie det viktigste, men at Den Hellige Ånd, vår Gud, blir tilbedt av den kirke som ble til da Gud, Den Hellige Ånd, åpenbarte seg og lot vår kirke bli realisert som Sannhet i løgnens verden.

Jan Pedersen, Søgne