INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
GJØR DEG IKKE SELV SÅ VONDT AT DU SETTER DEG OPP MOT KONGENES KONGE OG HERRENES HERRE!
GJØR DEG IKKE SELV SÅ VONDT AT DU SETTER DEG OPP MOT KONGENES KONGE OG HERRENES HERRE!
Hvem er det egentlig som har «all makt i denne sal»? Spørsmålet vil få et klart svar på den andre siden av graven. Fil 2,10-11: I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!»

Norges grunnlov er sannsynligvis den beste grunnloven i verden. §2 gir den et verdigrunnlag som holder både i tid og evighet. Som kjent står det i § 2: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.» Denne religion er definert i Christian den femtes norske lov av 1687, som fremdeles er gjeldende lov i Norge. Teoretisk kan det nok tenkes at «Den evangelisk-Lutherske religion» i sin praksis og i sine bekjennelsesskrifter ikke har fått med seg alle detaljer av sannheten. Men det gode er at «Den evangelisk-lutherske Religion» er definert med Bibelen som øverste norm.

Hva kan vi si om Bibelen? Uten å gå i detaljer, kan det slås fast at Jesus Kristus sa at hele Bibelen er Guds sanne og ufeilbarlige ord. Kan vi stole på ham? Gud har bevist at Jesus er Guds veldige Sønn ved å vekke ham opp fra de døde. Kan vi stole på at oppstandelsen er et historisk faktum? Prøv å finne en annen forklaring! Hvis du tar denne utfordringen ærlig på alvor, vil du finne at det ikke finnes noen annen mulighet enn at Jesus sto opp. De røverhistoriene som er blitt presentert, holder ikke mål!

Finnes det andre beviser for Bibelens sannhet? Du kan jo studere de mange profetiene i Bibelen som er blitt oppfylt. Eller snakke med de mange menneskene som kan vitne om at livet ble helt nytt etter et møte med Jesus. Eller snakke med de mange som har blitt helbredet fra sykdom og andre plager i Jesu navn. Eller studere den utrolige sammenhengen og enheten som du finner i Bibelen, spesielt hvis du er i stand til å lese på grunnspråkene. Finnes det noen annen religion eller livssyn som kan vise til noe slikt?

Men det beste du kan gjøre er å begynne å ta Bibelen på alvor i ditt eget liv. Da vil du bli overbevist om Bibelens sannhet. Jesus har gitt oppskrift på et personlig eksperiment i Joh 7,16-17: «Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.»

Det skjer, og har skjedd, veldig mye rart i kristendommens navn. Det skal jeg villig innrømme! Hvor kommer all forvirringen fra? Den kommer fra djevelen.

1 Mos 3,1 Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: "HAR GUD VIRKELIG SAGT at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?"
Matt 4,5-6 Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! FOR DET STÅR SKREVET: . . .»

En annen kilde til forvirring er mye av det som kalles «vitenskap». Legg merke til at det er enorm variasjon i kvaliteten av det som kalles «vitenskapelige resultater». Når man utelukker Gud per definisjon i utgangspunktet, så er det klart at man ikke finner ham!

Kristendom er ikke en religion blandt religionene. Kristendom er sannhet. Men la deg ikke lure av biskopene i Den norske kirke! De tror ikke på Bibelen! De har sin egen agenda, som de skal få gjøre rede for selv!

Du som stortingsrepresentant vil bli dømt etter dine egne gjerninger av dommeren Jesus Kristus en dag. Da vil du ligge meget tynt an hvis du har kastet hans sanne ord og foreldrenes oppdrageransvar ut av Grunnloven. Han sier jo i Matt 18,6-7: «Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!» Dette er bare ett av mange liknende vers som lover evig fortapelse for alle som ikke bekjenner sine synder og bøyer seg for frelseren Jesus Kristus.

Merk deg at livssynsnøytralitet er en umulighet og et bedrag. Hvis du ikke er for Jesus Kristus, så er du mot ham! Du kommer rett og slett ikke utenom valget. Som stortingsrepresentant har du sikkert en erfaring med dette å gjøre valg. Men enkelte valg er DRAMATISK VIKTIGE. Du står nå overfor et slikt valg! Situasjonen er faktisk mer dramatisk enn i april 1940!

Bibelen gir mange gode råd på alle livets områder. Et nyttig råd nå er dette fra Ordsp 20,18: «Når en rådslår, lykkes planene. Hold råd før du fører krig!» Utsett planene om statskupp. Hvorfor skal du ødelegge bådse deg selv og ditt land og ditt folk og ditt parti? Les Bibelen først, så kankje du får et annet syn på saken!

Kjærlig hilsen fra
Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr.Scient. Ph.D.