INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
HVA BØR STORTINGET GJØRE 21. MAI?
HVA BØR STORTINGET GJØRE 21. MAI?
De bør legge til side hele grunnlovssaken, og la Grunnloven være som den er i dag! Selv om de fleste representantene synes å være misfornøyde med rettsgrunnlaget for stat og kirke i dag, vil det garantert ikke bli bedre etter statskuppet.

Hvis det foreliggende forslaget til grunnlovsendringer blir vedtatt, har samtlige som stemmer for det begått en alvorlig kriminell handling! At dette er sant, følger av Grunnloven § 112. Enda verre er det at de har nedkalt Guds vrede over seg. Noen vil da si at de ikke tror på Gud. Problemet er at Gud ikke gir strafferabatt til dem som ikke tror på ham! At Herren er Gud, har han bevist for alle ved det historiske faktum at Guds Sønn, Jesus Kristus, sto opp fra de døde og lever i dag!

Grunnloven § 2 er plagsom for representantene, fordi den kriminaliserer både Abortloven og stortingsflertallet. Men det er alltid uklokt å forsøke å skjule én kriminell handling ved å begå én til! Herren advarer sterkt mot politiske overgrep mot svake og mot rettferdige: Jesaia 5,20: «Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert!» Jesaia 29,20-21: «For det er ute med voldsmannen, borte er spotteren, utryddet er alle ondskapens voktere, de som med sitt ord dømte folk skyldige, la snarer for den som hevdet retten i byporten, og med tomme ord drev rettferdige bort.»

Mange fra KrF og andre partier er kanskje i god tro når de går inn for statskuppet. Den norske kirke får jo en sterkt etterlengtet frihet! Ja, får den det? Og hva er prisen for å få dette til? Historiens dom og Guds dom vil bli knusende over dette hodeløse prosjektet!

Kristendommens fiender tror også at de oppnår noe ved statskuppet. Men er det nødvendig å gjøre seg selv til kuppmaker og kjeltring for å bekjempe kristendommen? Er det ikke bedre å kjempe med blanke våpen?

Jeg skal ikke male Muhammed på veggen! Mange av mine gode venner er muslimer. Det ville være helt galt å si at de er dårligere mennesker enn nordmenn. Men hvordan er det med den personlige friheten i muslimske land? Når mennesker utsettes for så sterkt kollektivt press, går det ofte på livet løs å stå imot. Den demografiske utviklingen tilsier at når kristendommen går ut av Grunnloven, så vil islam gå inn. Er det dette stortinget ønsker? Er det ikke bedre å la basisparagrafene i Grunnloven bli stående? Da kan rettssikkerheten og den personlige friheten bli bevart.

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com