INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
JØDER OG JESUITTER I GRUNNLOVEN
Dette med å nekte jøder og jesuitter adgang til Norge har neppe noe med den evangelisk-lutherske religion som sådan å gjøre. Det var en historisk sett nødvendig ting for de selveiende bøndene og haugianerne på Eidsvoll 1814 tror jeg, å beskytte sin skjøre statsdannelse mot å bli infiltrert av sterke kontinentale nettverk. Man hadde jo så vidt klart å kaste av seg åket fra de kontinentale danske embetsmennene, og strengt tatt klarte man det ikke helt.
Mange av disse embetsslektene hadde også nordtyske aner. Det ser vi den dag i dag i fine familienavn fra Oslo vest og fra Bergen. Ved konkret å navngi disse to fryktede gruppene, jøder og jesuitter, mente man å gardere seg mot infiltrasjon. Å kalle Norge for ”uavhengig og uavhendelig” hadde vært et slag i lufta uten konkrete tiltak for å verne statsdannelsen. At disse forbudene senere ble tatt bort, var riktig.