INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
HA TRO TIL GUD (Mark.11.12-14,og 20-22.)
Preken i Søgne gamle kirke 17. mai 2012.

HA TRO TIL GUD (Mark.11.12-14,og 20-22.)


Under krigen var det 100 års jubileum for Det norske misjonsselskap. Da kalte kirkeminister Nils Hjelmtveit til fest for de misjonærene som kunne komme til London i 1942. Han sa da disse riktige ordene: "Misjonen har brakt velsignelse begge veier: ut i verden og tilbake til Norge!"

Evangeliet fra Gud er at Jesus er kommet med liv til enkeltpersoner og til enkeltnasjoner! Dette fører til en totalt ny livsstandard i et folk. Fra å være et brutalt vikingesamfunn ble Kvite-Krist (Jesus Kristus) den nye tidens trygghet. Blodhevn ble erstattet med tilgivelse. Barnemord ble stanset ved at det ble forbudt å sette babyer ut til den visse død i rovdyrenes verden. Ekteskapet ble løftet opp der Gud ville det skulle være. Slavekårene ble borte. Misjonen fra England og andre nasjoner bar synlig frukt i Norge. En ny tid var begynt. Lovene fortalte tydelig hva som skjedde.

Dagens bibelord er hentet fra beretningen om fikentreet som ikke bar frukt og ble forbannet av Jesus. Det visnet. Da er det Jesus sier til sine displer og sin kirke: Ha tro til Gud!

Hva vil Han si? At det bare er i tro til Gud at vi kan være til velsignelse, bære frukt! De ulydige makthaverne i Jesu eget land og folk, fariseere, skriftlærde, yppersteprester og medlemmer av det høye råd, skulle etter Guds vilje være som et frukttre, som ga sin frukt i rette tid. Selv brukte Gud betegnelsen vintrærne på alle i Israel. Det var Guds hage som Han stelte med og voktet. Men også fikentreet hadde sin symboltale. Det bar frukt til forskjellig tid. Den første frukten kom med en gang etter treet hadde fått blader, de bråmodnet og mange falt av før selve fikentiden.Men ikke så med dette treet, der var ingen frukt i det hele tatt. Det ble forbannet og visnet!

Hva lærer det oss? Dommen over fikentreet var domen over fariseerne og de skriftlærde. Ut fra sin posisjon, kall og utvelgelse fra Guds side, burde de ha båret fukt. Men det gjorde de ikke.

Slik også i Norge i 1000 år. Vi skulle visst bedre enn det vi gjør i dag på 17. mai. Vi skulle båret de frukter som Gud vil at det skal være i en nasjon som fikk så meget av Guds ord, misjon, skolekunnskap om Jesus, men i stedet vendte folkets ledere seg bort. Fruktene uteble.

Men er det ikke tegn i tiden på at det kan forandres? Jeg vet ikke. Men
vi har sett synlige eksempler på dette i vår egen norske historie, at det kan skje en forandring til det gode. Da den unge og lydige Hans Nielsen Hauge sa: Jeg har svoret Den Hellige Ånd troskap", og deretter gjorde det Gud påla ham, så forandret det hele vårt Norge! 17.mai 1814 kom, med hele evangeliet inn i vår lovgivning. Den paragrafen som nå holder på å gå tapt i et avkristnet Norge i 2012, § 2, var det som løftet Norge opp, fordi Jesus var grunnlaget for lovene våre. Så var det to øyenstener som hjalp oss: Bibelen og Grunnloven!

Det var de store kristne vekkelsene som løftet Norge opp. Vi ga evangeliet videre til folkene, ved misjonsarbeiderne. Velsignelsen ble ført til nye folk. Og uten vi var klar over det kom velsignelsen tilbake.

Men så kom uårene. Fruktene mangler, tross de mange flotte fikenbladene. Norge ble et materielt rikt land. Og nå ser vi at vi er blitt en fattignasjon. Hvordan? Hvorfor?
Fordi vi mistet livskilden: Gud selv! Vi fornektet ham, degraderte ham og sluttet å tro på ham.

Der kom fremmede guder. Tillitvekkende ideer som forkynte solidaritet og demokratiflertall. Med hva kom? Et avkristnet budskap som sa at religion er opium for folket, at religion er en privatsak osv.

Så ble Gud fjernet fra opplæringen, enda Jesus sa:"…..og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere!". Dette står det i § 2 i Grunnloven, at foreldre og kirke er forpliktet på! Men da gjelder ikke demokratiflertallsloven, der det lenge var over 90 % av landets innbyggere som døpte sine barn!

Lovene ble hedenske igjen. Fosterdrapet kom inn meget mer effektivt enn utsettingen av barna i vikingetiden. Nå kunne en bruke moderne medisinsk teknikk, slik at det hver dag i Norge drepes omkring 50 barn. Vi kunne fortsette med å se på de hedenske lover som er vedtatt av stortingsflertallet: den forfalskede ekteskapsloven kom i 2009, der mennesker av samme kjønn nå kan inngå det de kaller for "ekteskap". Barn får ikke vite hvem som er deres far før de er 18 år, osv. Og vi kunne eksemplifisere med mange beskrivelser av det nye avkristnede Norge, der vold og annen kriminalitet vokser, der en ikke har nok fengsler. Vi er i et land som har nød midt i den store materielle rikdommen.

Hva er så redningen?
Vi kan igjen gå til 17. mai dagens egentlige innhold: Ha tro til Gud! Vend om og tro på Ham. Den som holder mine bud, er den som elsker meg, sa Jesus. Troen har konsekvenser: hold budene!
Troen får resultatene i folket: et folk som blir velsignet!

Kanskje vi skal begynne slik Kong Harald så det 10. april 2008 : vi må beholde § 2 i Grunnloven. Kanskje dette er det viktigste budskap vi skal gå ut med fra vår norske Konge i dag på 17.mai. Og over oss alle lyder ordene fra Kongenes Konge, Jesus: "Ha tro til Gud!"

Da er ikke 17. maifeiringen forgjeves!

ÆRE VÆRE FADEREN OG SØNNEN OG DEN HELLIGE ÅND, SOM VAR, ER OG BLIR EN SANN GUD FRA EVIGHET OG TIL EVIGHET. AMEN.

Jan Pedersen.