INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Åpent brev til hver enkelt av Høyesteretts medlemmer: PLANLAGT STATSKUPP DEN 21. MAI 2012
Åpent brev til hver enkelt av Høyesteretts medlemmer:

PLANLAGT STATSKUPP DEN 21. MAI 2012

Som kjent planlegger partiene på stortinget å forandre verdigrunnlaget for den norske stat ved stortingsvedtak mandag den 21. mai 2012. De planlagte grunnlovsendringene er meget radikale. Alle som kan lese og tenke, og det er jo de fleste, forstår at grunnlovsforandringene helt klart er i strid med § 112 i Grunnloven. Det som er planlagt er derfor ulovlig. Ja, det er rett og slett et statskupp!

Etter manges mening er det som er planlagt 21. mai like alvorlig som det som skljedde 9. april 1940. Som stemmeberettigede norske borgere vil vi ikke finne oss i at Grunnloven settes til side og at styreformen stortingsdiktatur blir innført i Norge.

Før vi eventuelt foretar oss noe mer drastisk, vil vi gjerne vite hvor Høyesterett står i denne saken. Vil Høyesterett gripe inn? Er det mulig, på noen måte, f.eks. for undertegnede, å få saken opp for Høyesterett?
Jeg håper å få svar umiddelbart.

Ærbødigst
Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.