INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
MØTEPROGRAM FOR STORTINGET PÅ DAGEN FOR DET PLANLAGTE STATSKUPPET, MANDAG 21. MAI 2012
Uke 21 2012
Mandag 21. mai

Møter
Storting kl. 12:00
1. Grunnlovsforslag om bestemmelser om statskirkeordningen, statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser
2. Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke
3. Grunnlovsforslag om forholdet stat/kirke
4. Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke
5. Grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven
6. Endringer i kirkeloven m.m.
7. Representantforslag om forsterket innsats mot hat og ekstremisme

Merknad
- Møtet fortsetter om nødvendig utover kl 16.00