INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Staten og Den norske kirke 15. mai avga kirke-, utdannings- og forskningskomiteen sin innstilling om endringer i kirkeloven m.m. Stortinget behandler denne saken, og innstilling om endringer i Grunnloven, den 21. mai.
Staten og Den norske kirke
15. mai avga kirke-, utdannings- og forskningskomiteen sin innstilling om endringer i kirkeloven m.m. Stortinget behandler denne saken, og innstilling om endringer i Grunnloven, den 21. mai.
Les innstillingen.

21. mai blir først grunnlovsendringene om forholdet mellom stat og kirke behandlet,se innstilling 233 S (2011–2012).

Dersom endringene i Grunnloven ikke blir vedtatt, er det ikke mulig å foreta de endringene som er foreslått i innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dersom innstillingen behandles, skal den opp til andregangsbehandling 24. mai. Den skal sannsynligvis opp i statsråd for sanksjonering dagen etter.

Det står i innstillingen at «loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer». Dette er altså ikke gjeldende lov før regjeringen har bestemt ikrafttredelse.

Sist oppdatert: 15.05.2012 19:41