INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Kong Haralds Nei - til Stortinget 10. april - Av Lars-Arne Høgetveit
I artiklene nedenfor, som dere kan trykke, ser dere hvilket grunnleggende
opprør som når kjøres mot Grunnloven 21. mai i Stortinget.
3 dager etter 17. mai - slakter - etter deres plan - Stortinget sitt eget
Fundament, bl.a. Grunnlovens verdiparagraf 2. Norge vil da, evt, opphøre som
en "evangelisk-luthersk" nasjon og bli en sekulær stat, der Kongehuset er
neste institusjon man ønsker å rive teppet under. I min barndom kaltes slik
revolusjon. En sekulær stat havner raskt i en totalitær statsform - fordi
uten det fundament vi har er det åpnet opp videre for de totalitære krefter
som nå driver jakten på Grunnloven, og de stopper ikke her. De skal
kristenmanns blod til livs. De samme krefter støtter internasjonal
terrorisme, feks Hamas, men fordømmer terrorisme på hjemmebane. De jobber
etter tanken om at målet helliger midlet og når lovverket er satt ut av
spill, er det den sterkestes U-rett som gjelder.

Men så har de U-rettens mestre glemt en vesentlig ting: Jesus Kristus er i
går og i dag den samme, ja til evig tid. Ut i fra det vil de totalitære få
problemer av dimensjoner fremover.

mvh
Lars-Arne Høgetveit
Norges Kommentar Avis

Kong Haralds Nei
_Nei_-_til_Stortingets_10._april-14.05.2012.htm> – til Stortingets 10. april
(14.05.12) "Kong Haakon sa Nei til nasjonal-sosialismen 10. april 1940 da de
folkevalgte svek folket. Kong Harald sa Nei til endring av Gr.l. § 2 - - -.
For noen få år siden avduket kong Harald en minneplate på Elverum og uttalte
at Kong Haakons Nei i 1940 er en søyle under det norske kongedømme. Hvorfor
tier politikere og media om Haralds Nei?" Les mer.
§ 2 gjelder kristen lovgiving
_2_-_gjelder_kristen_lovgivning-09.05.2012.htm> - Les Gjestekommentaren.
Kong Harald og Grunnlovens § 2
og_Grunnlovens_paragraf_2-08.05.2012.htm> (08.05.12) "8. mai er Norges
Frigjøringsdag – men nå truer de samme totalitære krefter igjen vår
Konstitusjon! Gud bevare Kongen og Fedrelandet! General Carl Gustav
Fleischer avsluttet sin tale til Kringkastingen fra Tromsø den 17. mai 1940
slik: Det er et langt tungt arbeide foran oss, men vi har lov til å håpe og
tro. Gud signe vårt dyre fedreland!" Les mer.
Kongene Håkon og Harald -
on_og_Harald._Alt_for_Norge.-07.05.2012.htm> "Alt for Norge" (07.05.12)
"Kong Håkon 7. sa Nei til nasjonal-sosialismen på Elverum 10. april 1940."
Les mer.
Refleksjoner over Jeremias
_over_Jeremias_kp._15_v._10-03.04.2012.htm> kp. 15, v. 10 (03.05.12) "v. 11:
Herren sa: Visselig, jeg vil fri deg ut, så det går deg vel; visselig jeg
vil la dine fiender bønnefalle deg på nødens dag."
Ingen juridisk utredning om § 2 før vedtaket i 2008. Er kirkeforliket
lovlig?
ridisk_utredning_om_paragraf_2_foer_vedtaket_i_2008-30.04.2012.htm> - Les
siste Gjestekommentar der Ole Hermann Fisknes er kilde for følgende: "Han
opplyser til meg i dag at det ikke ble gitt noen juridisk vurdering eller
utredning. Selve forslaget ble bestemt av de parlamentariske lederne på
Stortinget."
Kong Harald sa NEI til endring av Grunnloven! Vi er av hjertet enig!
sa_NEI_til_endring_av_Grunnloven._Vi_er_av_hjertet_enig-27.04.2012.htm>
(27.04.12) "For det første er Kongen og hans slekt av et slikt kaliber at
når nesten hele Stortinget svek – så stod Kong Haakon – gamle mannen – under
et voldsomt press – og sa NEI tre ganger med en gråtende statsminister på
slep. Kong Harald bemerket at disse Nei fra en som ville ”Alt for Norge”,
står som en søyle under det norske kongedømme. Kong Harald sier altså NEI
til forandring av §§ 2 og 4 for sitt folk. Han forstår – men dette fortier
man - og utnevner mot debattanter til ekstremister osv. og vil helst nekte
dem adgang til det frie ord." Les mer.
Hvor er FrPs Anders Anundsen fra Larvik?
_Anders_Amundsen_fra_Larvik-23.04.2012.htm> (23.04.12) "Etter Retten kommer
Uretten, vi prøvde det i 1940-1945 – men hvorfor styrer vi inn i slike
Retts-løse tider igjen? Vår eneste redning er igjen: «Du sende ditt ord til
Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.”»" Les mer.