INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
ENDRINGSFORSLAG GRL §2 - Av Oddvar Berge
Endringsforslaget som skal stemmes inn setter strek over en forpliktelse på en samlet kristen opplæring i den norske befolkning. I tillegg skal alle religiøse retninger finansieres av staten på lik linje med nedarvet kristendomsforståelse. Er det denne opplæringen som er så tung å bære at man heller vil gjøre seg til slave under mørkets krefter, og la seg splitte opp og dele ut i alle retninger? Det var slik kong Salomo mistet sitt rike. I løpet av en generasjon falt det fra hverandre.

Norges oppreiste kongedømme er på mange måter som en parallell til kong Davids Israel. Salomo innførte avgudsdyrkelse ved å åpne for alle ulike retninger. Tross hans store visdom gikk det likevel galt på grunn av den impoterte avgudsdyrkelse. Det norske folk har i gjentatte folkeavstemninger sagt nei til EU. Politikerne har like fullt latt seg forføre og latt folket føre inn under Guds vrede og forbannelse.
Slik er demokratiet med et eneveldig Storting blitt vår verste fiende, og vi kan nå bare sette vår lit til at Kongen vil benytte sitt trumfkort, og vise at han er en folkevalgt konge med et enestående valgspråk: Alt for Norge.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt