INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
VIL KUPPMAKERNE VÅGE Å AVSETTE KONG HARALD? - Av Ivar Kristianslund
Utgavesjef i avisen Dagen, Eivind Algrøy har (fått?) tegnet en nedsettende karikaturtegning av Ludvig Nessa i avisen Dagen’s lørdagsutgave, «Velsignet Helg» 12.05.2012, side 12-13. Det er lett å forstå hvilken side Algrøy står på i statskuppet!

Algrøy har konstruert en «forvirring» og mener at opposisjonen mot statskuppet er «splittet» fordi det blir flere ulike markeringer utenfor stortinget den 21. mai. Sannheten er at mennesker fra høyst ulike miljøer, helt uavhengig av hverandre, er overbevist om at vi bør beholde Grunnloven § 2 uforandret. Det er ikke nødvendig med «partipisk» eller pressesensur. At folket møter under helt forskjellige «faner» er OK!

På side 18-19 har den samme Algrøy intervjuet professor Frank Aarebrot som tydeligvis ikke har fått med seg hva § 2 har betydd for kristendomsundervisningen i norske skoler og for kristne vekkelser i nesten 200 år!

Et annet intervjuobjekt, KrF-politikeren Karl Johan Hallaråker, mener visst at Norge har vært en teokratisk stat siden 1814, og at det nå er på tide at det bibelsk-kritiske «kristen-demokratiet» overtar. Selv ble jeg (Ivar Kristianslund) medlem av KrF så tidlig som i 1955. Min erfaring er at partiets prinsipp- program over en periode på nesten 60 år best kan beskrives ved følgende setning: «Det vi mener nå, kommer vi ikke til å mene i fremtiden.» Et slikt program er ikke «kristelig», men ubibelsk!

På side 26-27 har Algrøy en ny artikkel. Hensikten synes å være å skape inntrykk av at det var en tilfeldighet at vi fikk følgende bestemmelse i Grunnloven § 2: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.» Men det var nok ingen tilfeldighet!

På side 4-5 har den samme Algrøy en artikkel hvor han i overskriften slår fast: «Kongen kan ikke hindre grunnlovendringer.» Algrøy intervjuer en jurist som tar dette på sparket på en litt usikker måte. Her kan det kanskje være forskjellige meninger blandt forståsegpåere. Hvis man leser den opprinnelige grunnloven fra 1814, er det helt klart at grunnlovsendringer skal behanles på samme måte som andre lovendringer.

Men uansett utfallet av en slik diskusjon, så står følgende fast i henhold til någjeldende grunnlov: «En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.»

Det Kongen uten tvil kan gjøre er i hvert fall å nekte å kunngjøre en grunnlovsendring som helt klart er ulovlig fordi den strider mot § 112 i Grunnloven. Hvis kong Harald nekter å kunngjøre et statskupp, vil stortinget neppe våge å avsette ham. Det norske folk er jo i stand til å lese § 112, og å tenke selv. Hvis kongen går med på å kunngjøre kuppet, er han selv med på det. Da er stortingsdiktaturet innført som styreform i Norge. Spørsmålet er om norske borgere vil fortsette å være så lovlydige, hvis stortinget og kongen elegant bryter loven.

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com