INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
HVORDAN NÅ DA, OTTESEN? - Av Oddvar Berge
I et kommentarintervju til Ludvig Nessa i Dagen 090512, sier Espen Ottosen: ”Det er ikke helt uproblematisk at LN henter inspirasjon fra de gammeltestamentlige profetene når han advarer det norske folk mot å vende seg bort fra Gud. Jødefolket var jo et utvalgt folk. Det gamle Israel var et teokrati der Det gamle testamentets bud og forskrifter lå til grunn for landets styresett. Slik er det imidlertid ikke i den nye pakt.”

Så sier han ikke mer om hvordan det er i NTpakt, men legger landet åpent. Innenfor intervjuets kontekst, kunne Ottosen redegjøre noe nærmere for hvordan det er og skal være i NTpakt? For meg blir usikkerheten om hva han mener påtrengende og uklarheten stigende. Og – er ikke den hele Skrift gitt oss av Gud til lærdom?

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt