INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Jesus sa: MEG ER GITT ALL MAKT I HIMMEL OG PÅ JORD!
Takk Jesus for at Du ser til landet vårt og holder Din hånd over oss som vil beholde Deg og Din velsignelse over vårt dyre fedreland! Takk Jesus for at Du holder Din hånd over oss denne dagen! Takk Jesus at INGENTING er umulig for Deg og Du bøyer hjerter. Jeg ber om en mektig
vind fra himmelen denne dagen over Stortinget! Amen!

May Britt Weierud på http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4030153358753&set=oa.218542714915080&type=1