INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
AVISEN DAGENS LEDER - Av Oddvar Berge
Dagens leder av 090512 er avisa Dagen lite verdig. Redaktøren inntar dommersetet overfor Per Haakonsen og Ludvig Nessa og dømmer dem nord og ned. De har intet mandat til å mene hva de mener. Men det er en alvorlig sak. Tenk om det de mener er åpenbart av Gud da?

Står ikke ABB der som en refleks av hva regjeringen holder på med? Kristendommen ut, sosialismen og hedenskapen inn. Realpolitisk fulgt opp av en rekke Bibelstridige lover og hensikter.

Dagens begrunnelse får vi avslutningsvis slik: Haakonsen og Nessa gjør det ikke akkurat jobben enklere (ordrett gjengitt) for dem som er opptatt av å formidle budskapet om en kjærlighetsfull Gud som sendte sin Sønn for å sone vår synd. For så høyt elsket Gud verden. Men hva sier Bibelen og luthersk lære om dette verset, den lille Bibel, som utdraget er hentet fra? ”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” ”Den som ikke tror, er allerede dømt.” v 18. Å unngå fortapelse forutsetter tro. Levende tro. Jesus i hjertet. Tro på Jesus er ikke forenlig med et liv i synd. Troens vei går ikke på tvers av Bibelen. Troens vei er ikke ulydighetens vei. Troens vei er ikke den brede vei, men den smale vei.

Utenfor Jesu blods beskyttelse på frelsens vei har vi ingen garanti fra Gud og ingen sikker beskyttelse. Det nytter ikke å hamre på døra hos Gud og stå på krava i eget navn eller å holde Jesus frem for seg for slik å rettferdiggjøre seg selv. Det nytter ikke å belære Gud eller komme med egne løsninger. Man må oppgi seg selv og overgi seg til Gud. Da må man også spørre når det gjelder Nessa og Haakonsen sitt engasjement: Friabortloven, er den fra Gud? Å kalle et foster med bortforklarende betegnelser til ikke å være et selvstendig individ, skapt av Gud, kommer det budskapet fra Gud? Er det forenlig med tro på Jesus? Hat mot Israel, er det fra Gud? Motarbeidelse av Guds planer for Israel, er det forenlig med tro på Jesus? Har Gud forandret seg, eller er Gud evig uforanderlig den samme Israels Gud og Jesu far? Man sitter nærmest igjen med et annet inntrykk enn fast besluttsomhet hos Gud etter å ha lest denne lederen. ”Ingen kommer til Faderen uten gjennom Jesus.” Slik taler Bibelen fremdeles. Og ingen kan rokke ved Guds omsorg for sine ufødte men levende skapninger, ei heller ved Guds evige planer for Israel, nasjonalt så vel som åndelig. Men når noen gjør det, hva så. Skal Gud være parkert inntil dommedag? Så langt derifra. Han ytrer seg gjennom en rekke virkemidler. Men han kunngjør også sitt verk gjennom sine tjenere profetene. Har profetiens tjeneste opphørt i blant oss. Fremdeles finnes både falske og (heldigvis) sanne profeter.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt