INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
BLIR ÅRETS 17. MAI VÅR SISTE GRUNNLOVSDAG? - Av Trygve Einar Gjerde
Ja, om mørkets makter får sin vilje så blir det nok så! En kan nok fortsette å feire 17. mai som hykler og liksom tro at en har en Grunnlov som egentlig ikke eksisterer, da grunnvollen under den er fjernet. Et hus kan ikke bestå om en fjerner grunnmuren som er dets fundament. De falske og onde ideer som har fremmet dette, har sin grunn fra ham som ikke vil at Guds ordning skal stå, med land og riker, egne språk, Guds ektepakt mellom mann og kvinne, kristen oppdragelse i hjem og skole, andakt i hjemmene, søndagsskole for barna på bedehuset der de får lære de 10 Guds Bud, trosartiklene og hovedinnholdet av vår kjære Bibel. Hvordan vil dette ende? Jo, hos ham som ga de onde ideer i deres hjerter!

Er du rusk mann! Sier mange til meg da! Dette er ikke noe nytt, Paulus og de kristne har til alle tider vært regnet som gal! På nettstedet Origo raser debatten og jeg blir regnet som en gal og sinnsyk person, mørkemann, ja, det er ikke grense for hva titler jeg får av den hatske hop. Dette beviser at mørkets krefter som Frelseren taler om er virksom både dag og natt for å rive ned det våre kristne fedre har bygget opp. Det tales så fint om den kristne arv, men hva med Giveren den allgode Far i Himmelen som sendte sin Sønn til en syndig jord og den gode Hellige Ånd som kom til sine troende barn for å gjøre oss vise til salighet og som staket ut veien for oss! Regner disse menn som vil forandre fundamentet i Grunnloven med Den Hellige Ånd? Eller turer de bare frem i sin ondskap mot Gud og Hans Ord og sviker sitt folk og land og de som har gitt oss Grunnloven? Vil vi virkelig ha det slik? De taler om arven men de har alt lenge forkastet både den og Giveren slik som nå KrF har gjort! Se ellers bare på den nye ekteskapslov, abortlov, likestillingslov, partnerskapslov, lov om samboerskap og nå endelig fra KrF der de fullstendig på nytt har sveket med å gi etter for homopresset? Hva er det som skjer? Jo det er profetiene som går i oppfyllelse. Jesus har sagt at slik vil det gå og vi som er Hans barn må bli forfulgt for vår tros skyld i endens tid!
Trygve Einar Gjerde
Det Haugianske Vennesamfunn
5440 Mosterhamn.
Tlf. 930 30 803