INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
SAXE OG TOREGIMENTSLÆREN
Axel Lundholm Saxe skal ha ros for at han er opptatt av å følge Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene (Dagen 30.03.2012, m.fl.). Jeg har aldri hevdet at øvrigheten skal tvinge noen til å tro, eller straffe dem fordi de ikke tror. Men det er umulig for øvrigheten å la være å ta stilling til hva som er godt og hva som er ondt, hva som er sannhet og hva som er løgn. Allerede øvrighetspersoner som Nebukadnesar og Pontius Pilatus fikk merke dette. Faktum er at alle øvrigheter (dvs. øvrighetspersoner) til alle tider kommer til å bli dømt etter Guds ord på dommens dag.

Det er viktig å være klar over at den norske øvrigheten av i dag har tiltatt seg et mye større myndighetsområde enn tilfelle var på apostlenes tid og på Luthers tid. De lutherske bekjennelsesskriftene ville nok hatt med noen flere emner hvis de hadde vært skrevet i dag. For å få fram noen poenger vil jeg stille Saxe noen konkrete spørsmål.

Skal øvrigheten i sine læreplaner for norske undervisningsinstitusjoner legge til grunn, som nå, at evolusjonsteorien er riktig, eller at Bibelens skapelsesberetning er riktig? Skal øvrigheten, som nå, indokrinere alle elever og studenter med at alle religioner og livssyn er likeverdige, eller skal den formidle det faktum at Guds ord er sannhet, og at alt som strider mot Guds ord i beste fall er villfarelser?
Skal øvrigheten i sin helsepolitikk gi rom for å drive opplæring i prevensjon for mindreårige og å dele ut pevensjonsmidler i fleng, som nå? Eller skal den hevde at alt seksuelt samkvem er synd, når det ikke skjer mellom én mann og én kvinne som er gift med hverandre, og som etter Bibelen er lovlig gift med hverandre?

Jeg vil minne om Jesu ord (Mark 9,42): «Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om det var hengt en kvernstein om halsen hans og han var kastet i havet.» Hvem kommer Jesus til å stille til ansvar for forførelsene som øvrigheten i Norge driver med i dag?

Ivar Kristianslund