INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
KONG HARALD OG GRUNNLOVEN § 2 - Av Lars-Arne Høgetveit
Avisen Dagen har 7.5.12 et oppslag med tittel: «Kongen vil ikke bruke veto
mot paragraf 2». Dette har ikke Kongen sagt noe om, men Dagen lager en
overskrift med bakgrunn i en aksjonistgruppes henvendelse til Slottet med
bakgrunn i at de ønsker å bevare bl.a. § 2 i Grunnloven og dermed ønsker
audiens på Slottet. Dagen skriver:

«Får ikke audiens
Slottets kommunikasjonssjef, Marianne Hagen, bekrefter overfor Dagen at
henvendelsen fra aksjonsgruppen er mottatt.
– Kongen vil ikke kunne ta i mot i audiens, men alle brev kan sendes eller
leveres til Slottet, opplyser Hagen.
På spørsmål om kongen vil vurdere å etterkomme aksjonistenes ønske, svarer
Hagen:
– Stortinget er landets lovgivende forsamling og kongen forholder seg til de
beslutninger som fattes av Stortinget.»

Her har faktisk overskriften ikke et reelt innhold med basis i hva Slottet
gav av svar (og hvilke dybder det kan inneholde) og samtidig skal vi være
veldig klar over at denne Grunnlovssaken ikke er grundig nok belyst.
Samtidig vil en endring av § 2 bort fra «evangelisk-luthersk» til
«kristendom og humanisme» være er brudd på Gr.l. § 112 og dermed en sak for
Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksretten.

En slik tendensiøs overskrift som vi leser i Dagen tolker jeg som et
regelrett bakholdsangrep på hele saken om å beholde § 2 i Grunnloven. Man
kan i hvert fall tenke i de baner når man kjenner litt til bakteppet de
siste årene for denne avisen.
Samtidig husker en mer en klart hva en av de større aktørene i avisen, NLM,
gav som høringssvar i 2006 til «stat-kirke saken» og da angående § 2 svarte
NLM at de støttet overgangen fra «evangelisk-luthersk» TIL «kristendom og
humanisme». Klarere kan en vel ikke svikte bekjennelsen både i Grunnloven og
i NLMs vedtekter.

Vi bør vel igjen minne om sammensetningen av stat-kirke utvalget slik at vi
ser tydelig av hvilken rot denne ånd som nå råder kommer fra:

«Og i Norge kommer så Gjønnes stat/kirke utvalg inn og vil avvikle den
statlige bygging av kirken. Vi husker den samme Gjønnes som parlamentarisk
leder av KrF der KrF i 1992 var tungen på vektskålen og vippet Norge inn i
EUs forgård gjennom EØS-avtalen – i strid med Grunnloven (5000 nye regler
inn i norsk lovverk pga EØS-avtalen). Nå sitter han igjen, betalt av staten
med bilde av kongen på veggen hos Fylkesmannen i Trøndelag, og demonterer
Grunnloven fra sitt hjemfylke der Stiklestad ligger!

Utvalget har bestått av 20 medlemmer som rep. Kirken, de politiske partiene,
frikirkelige trossamfunn, islamske trossamfunn og Human-Etisk Forbund.
Sentral frimurer Domprost Per-Otto Gullaksen er blant utvalgets medlemmer.
Her sitter altså bl.a. islamister og vurderer norsk Grunnlovsrett – skulle
tro det fantes 5. kolonister blant oss.» (Kilde:
vikles-02.02.2006.htm> Norge avvikles?)»


Det norske hus av i dag er nok omtalt i profeten Haggai 1, 7-9: ”Så sier
Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvorledes det går dere! Gå opp i
fjellene og hent tømmer og bygg huset! Så vil jeg ha velbehag i det og
herliggjøre meg, sier Herren. Dere venter mye, å se, det blir til lite, og
når dere bærer det i hus, så blåser jeg det bort. Hvorfor? sier Herren,
hærskarenes Gud. Fordi mitt hus ligger øde, mens dere har det travelt hver
med sitt hus.”»

8. mai er Norges Frigjøringsdag – men nå truer de samme totalitære krefter
igjen vår Konstitusjon! Gud bevare Kongen og Fedrelandet! (Hør her: Løft
Korsets Fane Høyt
t_hoeyt-15.12.2010.MP3> )

General Carl Gustav Fleischer avsluttet sin tale til Kringkastingen fra
Tromsø den 17. mai 1940 slik: Det er et langt tungt arbeide foran oss, men
vi har lov til å håpe og tro. Gud signe vårt dyre fedreland!