INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
«HEDERSMENN» - Spørsmål til redaktør Vebjørn Selbekk.
Redaktør Vebjørn Selbekk kaller, i Dagen den 20. april, to personer som tidligere var henholdsvis statsminister og helseminister, for «hedersmenn».

Mitt spørsmål blir da: Kan en statsminister som den øverste ansvarlige for abortloven og andre ugudelige lover kalles en «hedersmann»? Kan en helseminister som er den øverste ansvarlige for utøvelsen av en abortlov som hvert år myrder ca. 15000 barnefoster og som også er med i en regjering som administrerer flere andre ugudelige lover, kalles en «hedersmann».

Vi var mange kristne som i sin tid advarte disse to menn for konsekvensen av å gå inn i slike verv, men vi talte i avisspaltene for døve ører. I ettertid så får vi høre: «De kristne statsrådene er ikke bedre enn de andre når det gjelder abortloven og de andre lovene dere kritiserer!» Hva skal vi svare til det?
Alle kristne burde vite ut fra Guds Ord at det å drepe et barn i mors liv er i Guds øyne den aller verste synd, for det står flere steder i Bibelen: De endog drepte fosteret i mors liv. Dette er først og fremst synd mot det første Bud, som Gud hater over alt. Men Herren skal se det og hevne det! Sa presten og profeten Sakarja da de drepte ham, 2 Krøn. 24, 22. Slik også med abortloven, Herren ser først og fremst til de ansvarlige, de styrende myndigheter som forfører far og mor til å drepe sine små barn, på «lovlig vis»!!?? Og Herren vil hevne det!

Om vi som kristne ikke bekjenner våre synder og ber Gud og mennesker om tilgivelse for våre synder så råtner vårt land og samfunn opp. Husk at det er vi som er Guds barn som er lys og salt. Verden går i blinde og handler blindt, derfor råtner nå alt. Det er den planlagte fjerningen av § 2 i Grunnloven et bevis for. Denne paragraf er selve garantien for at vi har en Grunnlov. Vi burde sett det hele veien at alle de ugudelige lover som har blitt forfattet i Norge siden 1970 har «møllspist» Grunnloven slik at nå synes alle på Tinget at det er på tide å fjerne også den grunnleggende §! Men er de «hedersmenn» som er med på slikt?

Trygve Einar Gjerde,
Det haugianske Vennesamfunn.
5440 Mosterhamn.