INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
ER KRISTIANSLUNDS ANNONSE USAKLIG OG INJURERENDE?
FØRST EN PRESISERING: Ivar Kristianslund har ikke hatt noen som helst tilknytning til Kristent Samlingsparti (KS) etter at jeg mot Landsmøtets meget sterke ønske trakk meg som formann i 2001. Min avgang ga anledning til et partikupp, og dermed var jeg ute av partiet. Men jeg har skrevet under på partiets protest mot statskuppet, og har anbefalt andre å gjøre det samme. Jeg kan heller ikke huske noen gang å ha hørt om European Defence League før Hallaråker de siste par dagene har blandet meg inn i dette. Hanne Nabintu Herland har jeg så vidt sett på Visjon Norge – en sympatisk dame - men jeg har aldri hatt noen forbindelse med henne. Jeg står altså ansvarlig for mine egne synspunkter, og ikke for andres. Så til saken:

STATSKUPPET: I avisen Dagen, fredag 13. april 2012 hadde jeg en annonse med følgende overskrift: PLANLAGT STATKUPP I NORGE 21. MAI 2012!! Dagen vil neppe gi meg spalteplass for å referere annonsen. Men siden referat er nødvendig for sammenhengens skyld, vil jeg vise til www.ikrist.com hvor annonsen kan leses. I Vårt Land 18. april og i Dagen 19. april, s. 3 beskylder Karl Johan Hallaråker meg for «toppen av usaklege påstandar». Videre skriver han: «Her insinuerer han statskupp.» Derfor må jeg stille noen spørsmål til Hallaråker:

Vil han nekte for at både staten og kirken er forpliktet på Bibelen i følge Grunnloven § 2 og Christian den femtes norske lov? Vil han nekte for at all formell forpliktelse på Bibelen både for staten og for kirken blir borte i det nye grunnlovsforslaget? Mener Hallaråker at det er for sterkt å betegne dette som et statskupp?

KrF’s ROLLE: Annonsen slutter med noen bemerkninger hvor også politikken til KrF kritiseres. Hallaråker kommenterer dette ved å skrive at jeg «kjem med uhyrlege injurierande angrep på KrF og særleg Kjell Magne Bondevik og Dagfinn Høybråten.» Derfor må jeg stille følgende spørsmål til Hallaråker: Mener han at Statsministeren og Helseministeren ikke har ansvar for de fosterdrapene som foregår på norske sykehus? Hvem er det i tilfelle da som har ansvar? Vil Hallaråker nekte for at det skjedde drap av mange flere norske liv på norske sykehus mens de to KrF-erne var ministre enn de anslåtte ca 10 000-12000 nordmennene som Hitler og Quisling greide å ta livet av alt i alt under hele perioden 1940-1945? (Personlig drepte de vel ingen, men de fikk andre til å gjøre det!) Vil Hallaråker nekte for at KrF-statsråder har tatt initiativ til å avsette bibeltro prester? Er ikke alt dette i sum landssvik?

INJURIER: Er det Kristianslund eller Hallaråker som «kjem med uhyrlege injurierande angrep». Hvorfor går ikke Bondevik, Høybråten og Hallaråker til injuriesøksmål mot meg hvis de har noe å fare med? Jeg skal ikke bebreide dem, men kommer til å elske dem og be for dem fortsatt, selv om de gjør det! For meg er det viktig at sannheten kommer fram!

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr.Scient. Ph.D.
www.ikrist.com