INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
HØR TALER AV LUDVIG NESSA OG IVAR KRISTIANSLUND PÅ www.youtube.com
En viktig tale av Ludvig Nessa har tittelen «Aldri mer 9. april.» Den består av to deler.

En viktig tale av Ivar Kristianslund har tittelen «Prof. . . . Ivar Kristianslund. Del 1. Dette er siste del (du leste riktig) av en preken som ble holdt på 1. søndag etter påske i 2012. Prekenen var lang (mer enn tre kvarter) og kan deles i to deler. Den første delen var av tradisjonell oppbyggelig art. Den siste delen var belærende om samfunnsmessig ansvar og menneskelig erkjennelse. Denne delen er ganske spesiell, og du finner neppe noe liknende andre steder. Merk deg at det er siste del av prekenen som er lagt ut på Youtube, og kalt del 1, fordi det er denne delen som er spesielt aktuell i forbindelse med statskuppet. Mer av prekenen vil bli lagt ut senere av Ludvig Nessa som har opptakene, og steller med dette.

Ivar Kristianslund