INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
STØTT KONG HARALD I KAMPEN MOT AVKRISTNINGEN AV GRUNNLOVEN!! Gå inn på www.altforkongen.com.
Norges grunnlov slår fast at Norge alltid skal være et kristent kongerike. Dette er ikke diskriminerende for noen! Jesus Kristus har nemlig ved sin oppstandelse fra de døde (som er et historisk faktum) bevist at han er Sønn av den enste sanne Gud. Han som har skapt alt av intet. Og som tilbyr frelse til alle mennesker ved troen på vår stedfortreder, den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Kristendom er kjærlighetens religion! At kristendommen er statens offisielle religion er like mye til fordel for ikke-kristne som for kristne. Det hindrer religiøs forfølgelse og sikrer trosfrihet og menneskevennlige lover. De politiske partiene på stortinget er blitt enige om (praktisk talt) å fjerne kristendommen fullstendig fra Grunnloven. KONG HARALD har nektet å være med på dette. Nå har du anledning til å støtte Kong Harald, som for øvrig har blitt behandlet på en meget simpel måte både av politikere og av NRK. Bibelen sier at vi skal ære Kongen! Se 1. Peter 2,17.
Ivar Kristianslund