INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
§ 2, STATEN, KIRKEN OG 21. MAI - Av Jan Pedersen
Den 21. mai skal Stortinget behandle Grunnlovens § 2 og andre tilknyttede lover. Et enstemmig Storting har gått inn for det såkalte "kirkeforlik" i 2008 ved 1.gangs behandling i Stortinget. Nå skal dette endelig vedtas.

Dette er ikke bare en lovforandring av § 2 der en "skiller" kirke og stat. Det er langt mer alvorlig: Vårt åndelige fundament for lovvedtakene i landet fjernes. Dette har Kong Harald forstått, derfor kalte han kirkeminister Trond Giske til Slottet 10.april 2008 og ga klar beskjed at han vil bevare §2 og derved også §4, som omhandler hans plikt til å forsvare "den evangelisk lutherske religion", som er så meget mer enn et trosspørsmål. Det er det kristne fundament Norge er bygget på siden 1024, da Konge og folk sa på tinget på Moster, at vi skal bøye oss for Kvite-Krist (Jesus), FOR HAN ER OPPHAVET TIL LOVENE!

Det er det striden står om 21. mai! Vi fikk det med i et enstemmig Storting i 1814, at vi bygger landets lover på det objektive "evangelisk lutherske". Nå utvannnes det til et mangetydig "kristelig/humanistisk arv".
Det er ikke bare stat/kirke avtalen som skal opp. Da kunne en bare forandret ordningen i § 16. Men det er grunnlaget for lovgivingsarbeidet i Norge.
Mitt spörsmål siden 2008 har vært: hvorfor har ingen støttet det som ligger i Kong Haralds nei til forandring, i den tiden som er gått frem til idag?

Jan Pedersen, Søgne.